Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Chính phủ & Các tổ chức thương mại

Intertek cung cấp những giải pháp nhanh và sáng tạo nhằm bảo đảm công tác nhập khẩu và xuất khẩu đều tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, tối đa hóa nguồn thu từ thuế nhập khẩu và bảo đảm chuỗi cung ứng quốc tế.

Intertek giúp cho các chính phủ, hải quan và những tổ chức tiêu chuẩn quốc gia tuân thủ tốt hơn việc nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn về an toàn, bảo vệ nguồn thu từ thuế nhập khẩu, và đảm bảo chuỗi cung ứng quốc tế.

Các chương trình về hợp quy sản phẩm của chúng tôi sẽ góp phần đảm bảo cho những mặt hàng nhập khẩu đáp ứng được những tiêu chuẩn về an toàn cũng như những tiêu chuẩn khác. Giám định hàng trước khi xuất khẩu sẽ giúp cho việc khai thuế nhập khẩu và thủ tục thông quan được nhanh chóng. Mạng lưới văn phòng toàn cầu của chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ giám định, chứng nhận, xác nhận giá trị thương mại một cách tối ưu nhất. Dịch vụ kiểm định của chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng yên tâm khi tham gia mậu dịch quốc tế.

Hiện nay rất nhiều nước trên thế giới đã thực hiện những quy định pháp chế có tính bắt buộc đối với hàng hóa nhập khẩu vào nước mình. Intertek đã được công nhận có đủ năng lực chứng nhận đối với những hàng hóa xuất khẩu đến các nước: Algeria, Bangladesh, Ecuador, Kenya, Kuwait, Mexico, Mozambique, Nigeria, Saudi Arabia, Sierra Leone, Uzbekistan.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Các chương trình:

 • Chứng nhận hợp quy cho hàng hóa xuất khẩu đến Algeria
 • Giám định trước khi xuất hàng cho hàng hóa xuất khẩu đến Bangladesh
 • Giám định tại bến đến cho hàng hóa nhập khẩu vào Ecuador
 • Chứng chỉ mua bán máy móc cho máy móc đã qua sử dụng xuất khẩu đến Ấn Độ
 • Chương trình hợp quy sản phẩm cho hàng hóa xuất khẩu đến Kuwait
 • Chương trình hợp quy sản phẩm cho hàng hóa xuất khẩu đến Kenya
 • Cung cấp chứng nhận xuất sứ cho hàng hóa nhập khẩu đến Mexico
 • Chương trình hợp quy sản phẩm cho hàng hóa xuất khẩu đến Nigeria
 • Giám định trước khi xuất hàng cho hàng hóa xuất khẩu đến Mozambique
 • Giám định trước khi xuất hàng cho hàng hóa xuất khẩu đến Philippines
 • Chứng chỉ hợp quy sản phẩm cho hàng hóa xuất khẩu đến Nga
 • Chương trình hợp quy sản phẩm cho hàng hóa xuất khẩu đến Saudi Arabia
 • Kiểm định và giám sát cho hàng hóa xuất nhập khẩu ở Sierra Leone
 • Chương trình hợp quy sản phẩm cho hàng hóa xuất khẩu đến Uganda
 • Giám định trước khi xuất hàng cho hàng hóa xuất khẩu đến Uzbekistan
 • Các dịch vụ phát triển xuất khẩu của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Chính phủ & Các tổ chức thương mại.