Intertek (www.intertek.com)
 

Sự kiện

Tháng Ba 06, 2013

Các chương trình đào tạo

Nội dung chương trình

 

Thời gian & Địa điểm

Chương trình đào tạo về trách nhiệm xã hội - Đánh giá viên nội bộ
 

Ngày 6 và 7, tháng 3 năm 2013

Khách sạn Sunway
19 Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Chương trình đào tạo về tiêu chuẩn đánh giá an ninh chống khủng bố GSV (Global Security Verification)  

Ngày 29, tháng 3 năm 2013

Khách sạn Sunway
19 Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mọi chi tiết về chương trình đào tạo, xin liên hệ:

Chị Hồng Đinh
Tel: 04-37337094
Fax: 04-37337093