Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Quản lý rủi ro

Từ khái niệm, thiết kế, và ứng dụng vào việc sản xuất và phân phối, chúng tôi phát triển và tích hợp nền công nghiệp dẫn đầu về trí tuệ, nghiên cứu và khoa học kỹ thuật để tạo ra các giải pháp quản lý rủi ro và mang đến lợi thế kinh doanh cho khách hàng.

Các chuyên gia và cố vấn về quản lý rủi ro của Intertek làm việc với khách hàng để xác định, quản lý và giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến đầu tư, cơ sở hạ tầng, sản phẩm, hàng tồn kho, chuỗi cung ứng, tính an toàn, sự tuân thủ, kinh doanh, danh tiếng của khách hàng và nhiều yếu tố khác.

Bên cạnh những biện pháp tiếp cận khác, Intertek tiến hành đánh giá và phân tích định lượng nguy cơ tiềm ẩn (PRA/QRA), xem xét đầu vào không ổn định. Chúng tôi cung cấp dịch vụ PRA/QRA với cả cơ sở hạ tầng hiện có và xây mới.
Kỹ sư, nhà khoa học và nhân viên kỹ thuật của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ tư vấn khách hàng bảo vệ tài sản, mở rộng quy trình, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, đảm bảo chất lượng và nhiều hơn nữa. Tại Intertek, chúng tôi giúp khách hàng nhận định, loại trừ và quản lý các rủi ro làm ảnh hưởng đến sản phẩm, quy trình sản xuất, tài sản và hệ thống nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho khách hàng.

Các dịch vụ của chúng tôi gồm

 • Giám định hàng hóa
 • Chương trình “Phân tích rủi ro thiết kế”
 • Nghiên cứu rủi ro tự nhiên và yếu tốt con người
 • Đánh giá nguy cơ và mối nguy ngoài khơi
 • Nhà máy lọc dầu
 • Đánh giá nguy cơ tiềm ẩn nhà máy hạt nhân
 • Tầm soát mối nguy
 • Đảo bảo độ tin cậy, tính khả thi và độ vững bền
 • Giám định mối nguy (RBI)
 • Đánh giá và tư vấn mối nguy
 • Phát triển quá trình an toàn
 • Thông tin nhà cung cấp

Intertek cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm đào tạo chuyên sâu, cố vấn, cung cấp giải pháp đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng và thị trường.

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Quản lý rủi ro.