Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ Kiểm định Chất lượng và Số lượng

Dịch vụ kiểm định và tư vấn của Intertek bao gồm việc kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa, kiểm tra việc sản xuất trong chu trình sản xuất, giám định hàng trước khi xếp hàng, và đưa ra giải pháp hoàn toàn thích hợp cho khách hàng trong suốt quá trình giao thương.

Intertek cung cấp báo cáo giám định chất lượng và số lượng hàng chính xác và đúng thời gian để đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng. Dịch vụ kiểm định của Intertek không chỉ có thể bảo vệ khách hàng khỏi việc sử dụng hàng hóa kém chất lượng mà còn đưa ra những biện pháp phòng ngừa tổn thất và đền bù bảo hiểm, hơn nữa giúp khách hàng đáp ứng được các điều khoản về kiểm định và chứng nhận trong thư tín dụng. Hệ thống toàn cầu của Intertek có thể đem đến tận nơi cho bạn dịch vụ này, cho khách hàng của bạn hoặc cho nhà cung cấp.

Dù bạn hoạt động trong bất cứ ngành nghề nào như nghành công nghiệp sản xuất quà khuyến mãi, sản xuất đồ gia dụng, bán lẻ, phân phối phụ tùng ôtô hoặc xuất khẩu và nhập khẩu, chúng tôi đều có thể cung cấp dịch vụ kiểm định nhằm đáp ứng như cầu đặt ra. Sau đây là danh sách một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các nghành như Container, Sản xuất, Xuất khẩu/ Nhập khẩu và Tổ chức viện trợ:

 

 • Q&Q (Kiểm cảm quan chất lượng và số lượng) (DFI/FRI)
 • Giám sát chất hàng container CL
 • Dịch vụ xúc tiến sản xuất thương mại
 • Giám định tổn thất
 • Kiểm định tiêu chuẩn quốc tế và nội địa
 • Chứng nhận và thẩm tra nhãn hàng
 • Kiểm định xuất xứ
 • Kiểm định việc đóng gói, nhãn hiệu hàng hóa
 • Giám sát việc quản lý chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần
 • Kiểm định hàng hóa cho tổ chức viện trợ
 • Kiểm tra mã HS code
 • Giám định ô tô
 • Kiểm tra container
 • IPC (Kiểm tra sản phẩm đầu tiên)
 • DUPRO (Kiểm tra quá trình sản xuất)
 • FRI (Kiểm Final)
 • Kiểm dỡ hàng container
 • Kiểm tra thông số kỹ thuật chất lượng và số lượng theo như thư tín dụng và đơn mua hàng
 • Kiểm tra các điều khoản bảm hiểm

Các dịch vụ thẩm tra thương mại chất lượng và số lượng có liên quan khác:

 • Dịch vụ trọn gói cho chính phủ và các viện
 • Dịch vụ cho tổ chức viện trợ
 • Dịch vụ chính phủ - Điều khoản và Điều kiện
 • Dịch vụ kiểm định: Dịch vụ Container
 • Dịch vụ kiểm định: Dịch vụ Sản xuất
 • Dịch vụ kiểm định: Dịch vụ xuất và nhập khẩu
 • Dịch vụ kiểm định hàng hóa
 • Dịch vụ kiểm định hàng hóa xăng dầu
 • Dịch Vụ kiểm định hàng hóa nông sản

 

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ Kiểm định Chất lượng và Số lượng.