Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ Giám định: Giám định Container Hàng hóa

Intertek cung cấp dịch vụ giám định giám định container hàng hóa, quá trình chất và dỡ hàng khỏi container và khả năng đi biển của container.

Dịch vụ giám định container của Intertek được phát triển đặc biệt cho các khách hàng không chỉ có nhu cầu đảm bảo chất lượng hàng hóa trong quá trình chất và tháo dỡ mà còn mong muốn khẳng định rằng hàng hóa của họ đáp ứng đủ yêu cầu an toàn và chất lượng và hơn thế nữa họ đã áp dụng đúng các quy trình vận chuyển và xuất hàng hóa.

Tất cả các giám định viên của Intertek đều được đào tạo 1 cách chuyên nghiệp và đầy đủ nhất, không chỉ để giám sát mà còn kiểm soát một cách chặt chẽ quá trình chất và dỡ hàng hóa và có đầy đủ năng lực để giám định khả năng đi biển của container

  • Giám sát chất hàng hóa lên container
  • Giám sát tháo dỡ hàng hóa khỏi container
  • Giám định container chứa hàng hóa

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ Giám định: Giám định Container Hàng hóa.