Sản phẩm xây dựng

Đẩy nhanh và hợp lý hóa việc thử nghiệm và chứng nhận để tiếp cận thị trường nhanh hơn.

Hơn một thế kỷ qua, Intertek đã giúp khách hàng vượt qua được những thách thức phức tạp về thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm. Ngày nay, với sự đổi mới không ngừng về xu thế phát triển bền vững, phòng cháy, hiệu quả sử dụng năng lượng, Intertek có thể đơn giản hóa việc tuân thủ mọi quy chuẩn và quy định về xây dựng của địa phương và quốc tế, đồng thời thực hiện các thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận nhanh hơn, với chi phí thỏa đáng hơn.

Thông qua mạng lưới các phòng thí nghiệm toàn cầu của Intertek, các sản phẩm đều có thể được thử nghiệm và chứng nhận đáp ứng được các quy định và tiêu chuẩn của Anh, Châu Âu, và Bắc Mỹ bao gồm ANSI, ASTM, CSA, EPA, ICBO, UL và ULC. Nhãn chứng nhận “WH” của chúng tôi  được các nhà sản xuất công nghiệp hàng đầu và các cơ quan chức năng tại Bắc Mỹ cũng như trên thế giới thừa nhận rộng rãi.

Không chỉ giới hạn ở phạm vi phòng thí nghiệm, Intertek còn hướng khách hàng đến việc “Bảo vệ Môi trường”, nhận biết được các chứng nhận cần phải có liên quan đến môi trường nơi sản phẩm của họ sẽ được sử dụng. Việc này giúp giảm chi phí và đẩy nhanh thời gian cho sản phẩm tiếp cận thị trường.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm

 • Thử nghiệm cách âm, độ ồn
 • Sản phẩm về xây dựng
 • Chương trình chứng nhận môi trường
 • Độ bền/Môi trường
 • Phân tích sự cố
 • Thử nghiệm cửa chống cháy
 • Thí nghiệm Hệ thống HVAC
 • Thử nghiệm cháy
 • Các dịch vụ Xanh
 • Các báo cáo đánh giá ICC-ES
 • Thử nghiệm công trình dễ cháy
 • Thử nghiệm Miami-Date County
 • Chứng chỉ cá nhân
 • Phân tích và thử nghiệm vật liệu xây dựng polymer
 • Thử nghiệm điều kiện thời tiết
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088