Chứng nhận

Chúng tôi được công nhận năng lực chứng nhận, đánh giá toàn cầu cho gần như tất cả các thị trường trên thế giới.

Để chứng tỏ cho khách hàng thấy sản phẩm của bạn đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tính an toàn và an ninh hoặc các chuẩn mực liên quan đến xã hội, môi trường và đạo đức; hoặc để tăng thị phần thông qua việc cho khách hàng thấy bạn đã áp dụng các thông lệ và tiêu chí hoạt động hiệu quả, Intertek có khả năng cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm, quy trình, và hệ thống, giúp quý vị đạt được lợi thế cạnh tranh trên hầu hết các thị trường đa dạng nơi mà quý vị đặt hàng, sản xuất và bán sản phẩm của mình.

Intertek có khả năng cung cấp nhiều loại hình chứng nhận, chứng chỉ và thỏa ước toàn cầu cho hầu hết các thị trường trên thế giới. Không những thế, chúng tôi cũng cung cấp các chương trình chứng nhận hợp nhất nhằm hướng tới một môi trường sinh thái thân thiện hơn, cũng như đảm bảo các sản phẩm và cơ sở đáp ứng các quy định liên quan đến hóa chất cấm và độc hại. Các chương trình Chứng nhận Tuân thủ Trách nhiệm Xã hội của chúng tôi sẽ đảm bảo cho bạn cũng như nhà cung cấp của mình thoả mãn các giá trị về trách nhiệm xã hội, tiêu chuẩn đạo đức, và những thông lệ tốt nhất của ngành nghề liên quan.

Các ngành dịch vụ có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Hàng không & Ô tô
 • Hóa học
 • Điện & Điện tử
 • Thực phẩm & Nông nghiệp
 • Công nghiệp & Sản xuất
 • Y tế & Dược phẩm
 • Dệt may, Quần áo & Da giầy
 • Các sản phẩm xây dựng
 • Hàng tiêu dùng & Bán lẻ
 • Năng lượng
 • Chính phủ & Tổ chức
 • Công nghệ thông tin & Viễn thông
 • Khoáng sản
 • Đồ chơi, Trò chơi & Hàng tiêu dùng khác (VD: gốm sứ, mây tre đan, giấy vở…)
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088