Tư vấn

Bên cạnh hỗ trợ khách hàng trở nên tương thích, Intertek giúp khách hàng có được lợi thế cạnh tranh bằng cách cải tiến hiệu suất kinh doanh và chuỗi cung ứng trong các kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn.

Dựa trên nền tảng chuyên môn cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học, pháp lý, sản phẩm và quản lý dự án, mạng lưới chuyên gia cố vấn toàn cầu của Intertek đưa ra các chiến lược đúng đắn, phù hợp nhằm thương thảo và giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng, sản phẩm, sản xuất, dây chuyền cung ứng, quy trình và rủi ro trong kinh doanh.

Chúng tôi tập trung vào các chủ đề đa dạng bao gồm: hợp tác và đào tạo chuỗi cung ứng, phân tích các thất bại và hóa chất, kiểm tra thiết kế, tư vấn và đại diện pháp lý, chọn lựa vật liệu, hỗ trợ đánh giá và giảm nhẹ rủi ro, cải tiến hoạt động, quản lý chương trình, đánh giá hoạt động, đảm bảo toàn vẹn tài sản, chứng kiến bởi chuyên gia. Từ thiết kế sản phẩm qua sản xuất, phân phối và bán lẻ, Intertek đảm bảo khách hàng tuân theo luật lệ, quy định và các yêu cầu về an toàn nhằm tối đa hiệu suất quản lý kinh doanh trên thị trường trong thời gian sớm nhất.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm

 • Tư vấn đánh giá và kỹ thuật
 • Đánh giá trách nhiệm xã hội
 • Phân tích xoay vòng chi phí
 • Chi phí hoạt động xoay vòng và COSTOM
 • Chương trình trang bị đời sống toàn diện
 • Đánh giá chi phí tích hợp tái sử dụng năng lượng
 • Quản lý và đánh giá rủi ro sản phẩm
 • Tư vấn pháp lý và hoạch định chiến lược
 • Thông tin nhà cung cấp
 • Bảo mật chuỗi cung ứng
 • Phát triển bền vững
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088