Hội thảo với chủ đề WRAP và việc tuân thủ trách nhiệm xã hội tại Mỹ và HIGG INDEX, ZDHC và các chương trình môi trường của Intertek tại Việt Nam

Tháng Chín 18, 2018

Sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng, chính phủ và cộng đồng về các khía cạnh đạo đức trong quá trình sản xuất hàng tiêu dùng, sự tuân thủ các vấn đề về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã trở thành yếu tố chính về đánh giá của khách hàng về chất lượng của nhà cung cấp. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) là một tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội được các nhà bán lẻ và thương hiệu hàng đầu thế giới công nhận. Vậy những lợi ích gì cho các nhà cung cấp khi thực hiện hệ thống quản lý WRAP? Các nhà cung cấp sẽ làm gì để đáp ứng các yêu cầu mới? Để giúp quý công ty có kiến thức tốt hơn và tuân thủ các yêu cầu của WRAP, và giành được lòng tin của khách hàng, Intertek hân hạnh được cùng với WRAP tổ chức buổi hội thảo về đánh giá trách nhiệm xã hội. Chuyên gia từ WRAP và Intertek sẽ giúp các nhà cung cấp có cái nhìn rõ hơn về các yêu cầu mới cũng như vượt qua các thách thức cho Doanh nghiệp.

With increasing concerns of the consumers, government and communities over the ethical aspects in the process of consumer goods production, corporate social compliance has become a key factor in buyer’s evaluation of the supplier’s qualification.  WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) is a social responsibility norm which is recognized by world leading retailers and brands. Then what are the benefits for suppliers to implement the WRAP management system? what will the suppliers do facing the new requirements? To help you have a better knowledge and comply with the WRAP requirements, and win the buyer’s trust and more orders, Intertek joins hands with WRAP to host a seminar on the corporate social responsibility, when the experts from WRAP and Intertek will give you a clear view of the new requirements, and help you to meet the challenge.

Các tiêu chuẩn đo lường mức độ bảo vệ môi trường của các nhà máy đang được sử dụng rất nhiều bởi các nhà nhập khẩu thị trường châu Mỹ và châu Âu trong việc đánh giá và lựa chọn các nhà cung cấp tại Việt Nam. Việc đáp ứng tuân thủ các tiêu chuẩn này là một trong những điều kiện cần thiết đối với các nhà máy tham gia vào chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng toàn cầu. Trong số những tiêu chuẩn môi trường này, có thể kể đến HIGG Index (phiên bản 3.0), ZDHC, Think Green Initiative (TGI) và Chemical Management (CM). Mỗi tiêu chuẩn này có những nội dung đánh giá, yêu cầu về mức độ tuân thủ, và cách thức xếp hạng cho điểm cũng khác nhau. Hiểu được các tiêu chí đánh giá, các điểm yêu cầu quan trọng của các chương trình này, có thể giúp cho các nhà máy đảm bảo mức độ tuân thủ được với các yêu cầu đặc biệt của tiêu chuẩn, và đạt mức xếp hạng cao cho toàn bộ báo cáo đánh giá. 

Environment protection performance programs are widely used by retail brands in America and EU markets in evaluating and selecting suppliers in Vietnam. Complying with these standards is also one of the key conditions in participating into international consumer goods supply chain. These programs include HIGG Index (Version 3.0), ZDHC, Think Green Initiative (TGI) and Chemical Management  (CM). Each program has its own audit criteria, compliance requirements, and rating practices. Understanding these special requirements, as well as critical issues in accordance with each program, could help the facility to have better compliance performance rating for the audit.

Dựa trên tình hình đó, Intertek Việt Nam chúng tôi hân hạnh tổ chức buổi hội thảo với chủ đề, địa điểm và thời gian như sau:

Địa điểm
Location

Chương trình sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

The program will be held in Hanoi and Hochiminh City

Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trước 1 tuần/ The address of the venue will be noticed before 1 week

Thời gian

Schedule

Tại Hà Nội: 20/09/2018

Tại TP Hồ Chí Minh: 28/09/2018

At Hanoi: Sep 20, 2018

At HCMC: Sep 28, 2018

Ngôn ngữ

Language

Tiếng Việt

Vietnamese

Người tham dự

Attendance

Tối đa 02 đại diện/nhà cung cấp

Maximum 02 person/supplier

Chi phí

Fee

Miễn phí

Free of charge

 1/ Registration in Hanoi/ Đăng ký tham dự tại Hà Nội

 

Ms. Thanh Thanh – Intertek Sales Executive

Mail:thanhthanh.nguyen@intertek.com

3rd Floor, Au Viet Building, No. 1 Le Duc Tho Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Mobile: +84 167 568 7374

Ms. Vu Thi Thanh Huong - Training Service

Mail: huong.vu@intertek.com

3th floor, Au Viet Office Building - No. 1 Le Duc Tho St., Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam.

Mobile: +84 165 3238056

 

2/ Registration in Ho Chi Minh/ Đăng ký tham dự tại Tp.Hồ Chí Minh

 

Ms. Hoa Binh - Intertek Sales Executive

Mail: binh.dao@intertek.com

6th floor, S.O.H.O Biz Office Building - No. 38 Huynh Lan Khanh St., Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mobile:  +84 903 459 188

Ms. Tran Thị Bich Thuy – Training Service

Mai: thuy.b.tran@intertek.com

6th floor, S.O.H.O Biz Office Building - No. 38 Huynh Lan Khanh St., Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mobile: +84 165 4689336