Chính phủ & Các tổ chức thương mại

Intertek cung cấp những giải pháp nhanh và sáng tạo nhằm bảo đảm công tác nhập khẩu và xuất khẩu đều tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, tối đa hóa nguồn thu từ thuế nhập khẩu và bảo đảm chuỗi cung ứng quốc tế.

Intertek giúp cho các chính phủ, hải quan và những tổ chức tiêu chuẩn quốc gia tuân thủ tốt hơn việc nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn về an toàn, bảo vệ nguồn thu từ thuế nhập khẩu, và đảm bảo chuỗi cung ứng quốc tế.

Các chương trình về hợp quy sản phẩm của chúng tôi sẽ góp phần đảm bảo cho những mặt hàng nhập khẩu đáp ứng được những tiêu chuẩn về an toàn cũng như những tiêu chuẩn khác. Giám định hàng trước khi xuất khẩu sẽ giúp cho việc khai thuế nhập khẩu và thủ tục thông quan được nhanh chóng. Mạng lưới văn phòng toàn cầu của chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ giám định, chứng nhận, xác nhận giá trị thương mại một cách tối ưu nhất. Dịch vụ kiểm định của chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng yên tâm khi tham gia mậu dịch quốc tế.

Hiện nay rất nhiều nước trên thế giới đã thực hiện những quy định pháp chế có tính bắt buộc đối với hàng hóa nhập khẩu vào nước mình. Intertek đã được công nhận có đủ năng lực chứng nhận đối với những hàng hóa xuất khẩu đến các nước: Algeria, Botswana, Bangladesh, Cameroon, Ethiopia, Egypt, Ghana ,Gabon, Kuwait, The Philippines, Russia, Qatar, Saudi Arabia, Uganda, Mozambique, Kurdistan, Ivory Coast, Tanzania, Mauritius, Iraq (COSQC scheme)

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Các chương trình:

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088