Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 7305 1088
 
 

Y khoa & Dược phẩm

Chuyên môn về kỹ thuật và phân tích tiên tiến, thử nghiệm chính xác, sự hiểu biết về các quy định, cùng với các trang thiết bị hiện đại của chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được sự hợp chuẩn.

Intertek cung cấp các dịch vụ đa dạng về nghiên cứu phân tích, tư vấn, thử nghiệm dành cho ngành dược và công nghệ sinh học trong quá trình phát triển và sản xuất các loại dược phẩm và thiết bị y tế, cũng như những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới.

Các dịch vụ thiết bị y khoa của chúng tôi bao gồm:
 • Thử nghiệm & Chứng nhận thiết bị y khoa
 • Đánh giá & Chứng nhận hệ thống quản lý
 • Phân tích hóa học các thiết bị y khoa
 • Thử nghiệm tính năng
 • Thử  nghiệm RoHS (2011/65/EU)
Các dịch vụ dược phẩm của chúng tôi bao gồm:
 • Phân tích dược phẩm
 • Phân tích sinh học dược phẩm
 • Phân tích sinh học
 • Phân tích hóa học hệ miễn dịch
 • Thử nghiệm sản phẩm với người tiêu dùng
 • Đánh giá dược phẩm
 • Tư vấn dược phẩm

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Y khoa & Dược phẩm.