Intertek (www.intertek.com)
 

Intertek đã ký kết thành công hợp đồng do Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) Ai Cập để cung cấp các dịch vụ Chứng nhận cho Chương trình Chứng nhận cho các Lô hàng Thực phẩm và Vật liệu tiếp xúc

Tháng Mười một 19, 2020

Intertek, nhà cung cấp Dịch vụ Đảm bảo Chất lượng Toàn diện hàng đầu cho các ngành công nghiệp trên toàn thế giới, đã được Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) ở Ai Cập trao hợp đồng hỗ trợ cung cấp dịch vụ Chứng nhận các lô hàng Thực và vật liệu tiếp xúc với thực phẩm sang nước này .

Các loại thực phẩm và vật liệu tiếp xúc với thực phẩm được xác minh tại các quốc gia xuất khẩu tương ứng để đảm bảo chúng tuân thủ quy định về Thực phẩm của Ai Cập, đảm bảo công dân Ai Cập được sử dụng thực phẩm nhập khẩu chất lượng và an toàn.

Thomas Kordick, Lãnh đạo Toàn cầu của Bộ phận Chính phủ và Dịch vụ Thương mại, Intertek cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia và hỗ trợ họ trong chương trình này, mang đến cho người tiêu dùng Ai Cập sự đảm bảo mà họ cần khi mua các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu. Chương trình đầu tiên thuộc loại này, Chương trình Đánh giá Sự phù hợp của chúng tôi, ở Vương quốc Ả Rập Xê-út hơn 20 năm trước, Intertek có kinh nghiệm và chuyên môn để cung cấp Chứng nhận NFSA cho nhà xuất khẩu sang Ai Cập, với dịch vụ nhanh chóng và xuất sắc. "

Các nhà xuất khẩu thực phẩm và nguyên liệu tiếp xúc với thực phẩm sang Ai Cập phải cung cấp Giấy chứng nhận để được thông quan nhanh chóng. Chứng chỉ này có thể được lấy từ Intertek.

Intertek là những người tiên phong trong các chương trình này đã giới thiệu chương trình đầu tiên cách đây hơn 20 năm và với mạng lưới hơn 1.000 phòng thí nghiệm và văn phòng và hơn 46.000 nhân viên tại hơn 100 quốc gia, cung cấp các giải pháp Đảm bảo, Thử nghiệm, Kiểm tra và Chứng nhận sáng tạo và riêng biệt cho các hoạt động và chuỗi cung ứng của khách hàng.