Intertek được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận sự Phù Hợp cho chương trình Xác minh sự phù hợp (VoC) của Vương quốc Ma-rốc.

Tháng Chín 10, 2021

 Intertek gần đây đã được Bộ Công Thương, Kinh tế Xanh và Kỹ thuật số (MICEVN) Ma-rốc trao hợp đồng hỗ trợ Chương trình Xác minh Sự phù hợp (VoC) cho hàng xuất khẩu sang nước này.

Có hiệu lực ngay lập tức Intertek được ủy quyền cấp các Giấy chứng nhận Phù hợp bắt buộc theo yêu cầu của chương trình để xuất khẩu sang Ma-rốc.

Các nhà xuất khẩu/ nhập khẩu sang Ma-rốc được yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận sự phù hợp để thông quan cho các lô hàng sản phẩm được quản lý theo quy định của Chính phủ. Chứng tư này chỉ có thể được cấp từ Đơn vị giám định được phê duyệt bởi MICEVN như Intertek.

Chương trình xác minh sự phù hợp của một số sản phẩm được quản lý tại các quốc gia xuất khẩu tương ứng trong một số lĩnh vực và một số sản phẩm được quản lý cụ thể sẽ yêu cầu xác minh địa phương thông qua việc kiểm định tại điểm đến.

Intertek có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu của chương trình ở cả nước xuất khẩu và nước đến.

Intertek là nơi tốt nhất để hỗ trợ bạn đạt được chứng chỉ bắt buộc để xuất khẩu sang Ma-rốc với hơn 25 năm kinh nghiệm trong các chương trình Xác minh sự phù hợp và đã cấp hơn 2 triệu chứng chỉ trên toàn thế giới.

Tải xuống Hướng dẫn dành cho nhà xuất khẩu của chúng tôi để hiểu cách bạn có thể đáp ứng các yêu cầu tiếp cận thị trường đối với xuất khẩu các sản phẩm được quản lý sang Vương quốc Ma-rốc.

Bạn đã đăng ký vận chuyển đến Ma-rốc chưa? Chúng tôi xin giới thiệu Fast-Tek, cải tiến mới của Intertek, một giải pháp thương mại toàn cầu tùy chỉnh cung cấp chứng nhận tốc độ cao cho các lô hàng, đồng thời cung cấp trải nghiệm khách hàng TQA nâng cao và 'một điểm dừng' cho tất cả các Chương trình Đánh giá Sự phù hợp hiện hành, hợp lý hóa các quy trình hành chính của bạn và giảm thiểu sự phức tạp.