Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Intertek Việt Nam đủ điều kiện thực hiện dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo nghị định số 91/2016/NĐ-CP

Tháng Chín 10, 2021

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Intertek Việt Nam đủ điều kiện thực hiện dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo nghị định số 91/2016/NĐ-CP. Việc công bố này đã được thông báo trên trang web chính thức của sở y tế. http://nghiepvuy.medinet.gov.vn/.../co-so-cong-bo-du-dieu...

Thuốc diệt côn trùng và chất khử trùng kháng khuẩn được sử dụng để khử trùng, làm vệ sinh, giảm thiểu hoặc giảm thiểu sự phát triển của các vi sinh vật như vi rút COVID-19 và bảo vệ các quy trình công nghiệp, bề mặt hoặc nước khỏi bị ô nhiễm do vi sinh vật gây ra.
Sự công bố này sẽ mang lại lợi ích cho đông đảo người dân Việt Nam bằng cách cải thiện sức khỏe tổng thể và ngăn chặn sự lây lan của các vi sinh vật truyền nhiễm (vi khuẩn, vi rút, v.v.) hiện nay và trong tương lai. Chúng tôi tự hào đóng vai trò của mình trong việc giúp ngăn chặn tình trạng Covid-19 hiện tại và nâng cao tiêu chuẩn khử trùng và vệ sinh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hãy liên hệ với chúng tôi để khử trùng nơi làm việc, công ty, xí nghiệp của bạn trước khi hoạt động trở lại.

Email: web.iao-vnm@intertek.com