Đánh giá quy trình chất lượng sản phẩm (PQPA)

Để đảm bảo rằng kế hoạch giám sát chất lượng sản phẩm được thực hiện thành công, Đánh Giá Quy Trình Chất Lượng Sản Phẩm (PQPA) rất quan trọng với doanh nghiệp. PQPA là một chương trình có thể giúp bạn giám sát các quy trình sản xuất với cách đánh giá tiêu chuẩn hóa. Đây là một dịch vụ sản phẩm và quy trình sản xuất được định hướng tập trung 20 hạng mục của các yếu tố hệ thống chất lượng cốt lõi.

Lợi ích từ PQPA: 

Thiết lập một kế hoạch chất lượng toàn diện với việc thực hiện hiệu quả sẽ giúp công ty bạn sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao, giảm chi phí và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Kết hợp kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng và cải tiến chất lượng.

  • Đảm bảo các thông số kỹ thuật của Khách hàng/Thương hiệu được đáp ứng thông qua quy trình sản xuất.
  • Phát triển sản phẩm của bạn ở sự thực hành tốt nhất thông qua việc không ngừng cải tiến.