Phân Tích An Toàn Thực Phẩm

Qui trình phân tích vật lý tính an toàn của thực phẩm của Intertek liên quan đến việc đánh giá các thuộc tính lưu biến, điều đã được xác định là quan trọng đối với các mức độ nguy hiểm.

Tùy thuộc vào loại hình sản phẩm, những yếu tố này có thể có các mức độ  quan trọng khác nhau để đánh giá nguy cơ tổng thể. Các nguồn y tế hàng đầu ở bên ngoài về lĩnh vực cho ăn và nuốt cũng như tắc nghẽn đường hô hấp, tham khảo ý kiến với Intertek để xác định các thuộc tính quan trọng cho phân tích sản phẩm thực phẩm.

Các sản phẩm thực phẩm được đánh giá nhằm xác định xem các tính chất vật lý của chúng có tiềm năng tạo ra các tình trạng nguy hiểm đối với việc tắc nghẽn đường hô hấp hay không, khả năng chấn thương trong trường hợp bị thương và tác dụng của các đặc tính của chúng có thể làm giảm đi bất kì tiền năng chấn thương nào. Bao bì sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm được đánh giá kết hợp với thực phẩm để xác đinh xem các hành vi tiêu dùng dự đinh có làm gia tăng tiềm năng và mức độ nghiêm trọng của sự cố tắc nghẽn đường hô hấp hay không.

Dữ liệu cung cấp từ đánh giá của các thuộc tính lưu biến được giới thiệu một cách rõ ràng và hữu dụng.  Một phương pháp phân cấp kết tụ được dùng để tìm ra các cụm (các nhóm sản phẩm).  Những sản phẩm với cụm sản phẩm có mức độ nguy cơ thấp được biết đến như là sản phẩm có mức độ nguy hiểm thấp. Tương tự, những sản phẩm có cụm mức độ nguy cơ cao được biết đến như là sản phẩm sở hữu tiềm năng lớn hơn liên quan tới chấn thương tắc nghẽn đường hô hấp. Chúng tôi cung cấp đề xuất thiết kế nhằm giảm thiểu hiệu quả nguy cơ tắc nghẽn đường hô hấp từ sản phẩm thực phẩm.

Ngoài tắc nghẽn đường hô hấp, Intertek đánh giá sản phẩm thực phẩm và bao bì cho khả năng gây bỏng (cháy). Intertek đã xây dựng  mô hình Virtual Child™ Burn Injury Hazard Assessment. Mô hình này bao gồm một chương trình mô phỏng mức độ cháy như một hàm thời gian. Thích hợp với kết cấu da (ví dụ: độ dày da cho lớp biểu bì, lớp hạ bì và lớp mỡ dưới da) đã được mô hình hóa dựa trên nghiên cứu  kinh nghiệm chấn thương do cháy của người lớn và dữ liệu da của trẻ em. Thuộc tính nhiệt của da cũng đã được thu thập từ các tài liệu.  Có thể nhập dữ liệu về độ dày của da và thuộc tính nhiệt phù hợp với nhóm tuổi và  vùng cơ thể vào mô hình đánh giá nguy cơ chấn thương do bỏng (cháy). Intertek sử dụng Virtual Child™ Burn Injury Hazard Assessment Model để tìm hiểu liệu sản phẩm thực phẩm và bao bì có tiềm năng gây ra chấn thương bỏng (cháy) nghiêm trọng hay không.

Các dịch vụ tư vấn của Intertek cung cấp cho Hàng Tiêu Dùng được thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn của một pháp nhân riêng biệt, không ảnh hưởng đến bất kì khía canh nào của các hoạt động của Intetek Notified Body.