Thống Kê Đảm Bảo Chất Lượng (SQA)

Các thương hiệu và nhà bán lẻ trải nghiệm nhu cầu ngày càng tăng của các mặt hàng tiêu dùng mới nhất, kết quả tăng trưởng trong sản xuất và số lượng khiến việc quản lí chất lượng trở nên thách thức hơn đối với các công ty.

Kỹ thuật kiểm tra tuân thủ truyền thống đôi lúc có thể cung cấp thông tin giới hạn pass/fail, dẫn đến không đủ số đo về kiểm soát chất lượng của lô hàng, xác định nguyên nhân gỗ rễ của các kết quả lỗi và đảm bảo chất lượng tổng thể (QA) trong quá trình sản xuất.

Intertek kết hợp các yêu cầu về tính hợp pháp, khách hàng và tính an toàn thiết yếu để tùy chỉnh quy trình QA khả thi, gọi là Statistical Quality Assurance (SQA). SQA được dùng để tìm ra các thay đổi tiềm năng trong các công đoạn sản xuất và dự đoán các lỗi tiềm năng trên cơ sở từng phần triệu (parts- per-million PPM). Nó sẽ cung cấp một miêu tả thống kê của hàng thành phẩm và giải quyết các vấn đề về chất lượng và an toàn phát sinh trong suốt quá trình sản xuất.

SQA bao gồm 3 phương pháp chính:

  1. Sơ Đồ Lực - Force Diagram -  Một bảng sơ đồ lực miêu tả sản phẩm nên được kiểm tra như thế nào. Các kĩ sư của Intertek tạo ra Force Diagram dựa trên  kiến thức của chúng tôi về dự kiến sử dung, công đoạn sản xuất quan trọng và các linh kiện quan trọng là những yếu tố có khả năng thất bại cao.
  2. Test-to-Failure (TTF) - Không như bất kì thử nghiệm pháp lý nào, TTF nói cho các nhà sản xuất biết rằng họ có thể tìm ra bao nhiêu hàng lỗi trong hàng triệu sản phẩm đầu ra.  Thông tin này được kết hợp vào trong quá trình và kết luận  nếu sản phẩm cần phải cải thiện về chất lượng hoặc nếu như đang được thiết kế, như vậy sẽ dẫn đến việc tiết kiện được các chi phí.
  3. Intervention -  Sản phẩm được chia thành các lô dựa vào tổng số lượng và số dây chuyền sản xuất. Mỗi lô sau đó sẽ trải một sự can thiệp (intervention). Kết quả cuối cùng được đo bởi giá trị Z, đây là một chỉ số chất lượng và tính nhất quán của một sản phẩm theo một đặc điểm kỹ thuật. Intervention cho phép các nhà sản xuất  xác định một lỗi cho  một lô và một chuyền sản xuất cụ thể; từ đó tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong các hành động khắc phục.