Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Thí nghiệm An toàn Điện của Thiết bị

Giấy chứng nhận an toàn điện của Intertek đảm bảo rằng: cho dù sản phẩm của khách hàng được chế tạo ở bất kỳ đâu, đều có thể thâm nhập mọi thị trường, ở mọi nơi trên thế giới.

Intertek là công ty hàng đầu trên thế giới chuyên về cung cấp các dịch vụ đánh gia, kiểm tra và thử nghiệm. Chúng tôi sở hữu một mạng lưới các phòng thí nghiệm hiện đại, các chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể thực hiện các dịch vụ nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, v.v.

Intertek hiện đang sở hữu các dấu chứng nhận thương hiệu mạnh, nổi tiếng trên toàn cầu như sau:

Các dịch vụ liên quan:

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Thí nghiệm An toàn Điện của Thiết bị.