Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Chương trình Đánh giá Hợp quy (CAP)

Với việc thực hiện Chương trình Đánh giá Hợp quy (CAP), Intertek góp phần giúp đỡ cho các tổ chức chính phủ các nước như: Saudi Arabia, Nigeria, Kuwait, Tanzairia, Uganda và Kenya tránh nhập khẩu các mặt hàng không an toàn vào các nước này.

Chương trình Đánh giá Hợp quy bảo đảm rằng sản phẩm của khách hàng sẽ được kiểm nghiệm tại các phòng kiểm nghiệm đã được công nhận và chứng nhận kiểm nghiệm sẽ được cấp trước khi hàng hóa của khách hàng vận chuyển đến nước đối tác. Việc kiểm nghiệm nhằm mục đích đảm bảo hàng hóa của bạn tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế hoặc của quốc gia đó. Hiện nay, Intertek có một mạng lưới phòng kiểm nghiệm trên toàn thế giới, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể tiến hành thực hiện Chương trình Đánh giá Hợp quy cho nhiều mặt hàng khác nhau ở nhiều khu vực khác nhau.

Chương Trình của Intertek nhằm hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của từng nước. Dưới đây là các bước điển hình để tiến hành thực hiện chương trình này:

 • Chính phủ sẽ bắt buộc các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia sở tại áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cụ thể đối với hàng hóa nhập khẩu và định danh những sản phẩm phải tuân theo tiêu chuẩn đó.
 • Tổ chức tiêu chuẩn chỉ định Intertek tiến hành kiểm nghiệm.
 • Intertek cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm cho nhà xuất khẩu và cung cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
 • Chứng nhận hợp quy sản phẩm của Intertek là tài liệu bắt buộc mà Hải Quan yêu cầu.
 • Intertek là tổ chúc đứng đầu thế giới về dịch vụ kiểm nghiệm cho các nghành công nghiệp sau: sản phẩm điện tử, may mặc, da giày, đồ chơi, sản phẩm xây dựng và sản phẩm dầu khí.
Lợi ích
Những sản phẩm không an toàn sẽ không được nhập khẩu và do đó sẽ bị loại khỏi thị trường nước sở tại.
Hạn chế việc hủy bỏ những hàng hóa kém chất lượng, giúp cho nhà sản xuất trong nước có thể cạnh tranh công bằng.
Nhà xuất khẩu sẽ thanh toán chi phí cho chương trình này. Điều đó có nghĩa là chi phí sẽ không bị phát sinh cho các tổ chức chính phủ hoặc nhà nhập khẩu.
Hiện nay, các tiêu chuẩn quốc tế đều được áp dụng bất cứ nơi nào có thể. Điều đó có nghĩa là các nhà sản xuất danh tiếng có thể nắm bắt đúng yêu cầu và tuân thủ đúng các tiêu chuẩn mà ít gặp phải khó khăn hơn.
CAP được áp dụng rộng rãi tại các nước phát triển nơi có những mặt hàng không an toàn và độ tin cậy kém, nhưng những mặt hàng này vẫn tồn tại trong sự phát triển của nền kinh tế. Chương Trình Hợp Quy của Intertek sẽ giúp loại bỏ tình trạng này.
CAP có thể được thực hiện một cách độc lập. Tuy nhiên,chương trình này sẽ được thực hiện tốt hơn khi liên kết với chương trình PSI (Kiểm định trước xuất). Chứng nhận hợp quy là một trong những tài liệu mà tổ chức kiếm hàng trước xuất yêu cầu.
 • Chứng nhận đánh giá hợp quy hàng hóa xuất khẩu đến Tanzania
 • Chứng nhận đánh giá hợp quy hàng hóa xuất khẩu đến Saudi Arabia
 • Chứng nhận đánh giá hợp quy hàng hóa xuất khẩu tới Nigeria
 • Chứng nhận hợp quy sản phẩm xuất khẩu đến Algeria
 • Chứng nhận xuất sư hàng hóa xuất khẩu đến Mexico
 • Kiểm định trước khi xuất hàng hóa xuất khẩu đến Bangladesh
 • Kiểm định tại nơi đến hàng nhập khẩu đến Ecuador
 • Kiểm định trước khi xuất hàng xuất khẩu đến Mozambique
 • Kiểm định trước khi xuất hàng xuất khẩu đến Uzbekistan
 • Chương trình đánh giá hợp quy hàng xuất khẩu đến Kenya
 • Chương trình đánh giá hợp quy hàng xuất khẩu đến Kuwait
 • Dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu
 • Dịch vụ trọn gói cho các viện và chính phủ
 • Chương trình đánh giá hợp quy hàng xuất khẩu đến Uganda
 • Chứng nhận hợp quy hàng hóa xuất khẩu đến Nga
 • Chứng nhận hợp quy hàng hóa xuất khẩu đến Qatar
 • Chương trình từ quy định đến tiêu chuẩn cho hàng hóa nhập khẩu vào Botswana
 • Chứng nhận kiểm định hàng hóa xuất khẩu đến Hy Lạp

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Chương trình Đánh giá Hợp quy (CAP).