Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Thử nghiệm các bộ phận Cánh cửa

Intertek cung cấp dịch vụ đánh giá, kiểm nghiệm và chứng nhận cho các bộ phận liên quan đến hệ thống cánh cửa như: ổ khóa, bản lề, chốt cửa, khung cửa, v.v để kiểm chứng độ bền, khả năng chịu cháy nổ, khả năng chống ăn mòn và hiệu quả của sản phẩm.

Với nhiều năm kinh nghiệm, các phòng thí nghiệm của Intertek được các tổ chức chứng nhận uy tín thừa nhận như: NRTL, SCC, APLAC và ILAC đã cho phép Intertek thực hiện các thử nghiệm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế như: ASTM, BHMA, CAN/ULC, CSFM, FM, HUD, UBC, UL và WDMA.

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Thử nghiệm các bộ phận Cánh cửa.