Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ Giám định và Kiểm nghiệm Bắp

Dịch vụ giám định và kiểm nghiệm chất lượng bắp.

Intertek cung cấp dịch vụ giám định và kiểm nghiệm cho các đơn hàng bắp. Giám định viên và phân tích viên được đào tạo tốt để kiểm tra chất lượng và số lượng bắp theo tiêu chuẩn quốc tế. Dịch vụ giám định mặt hàng bắp luôn sẵn sàng đáp ứng tại cảng xếp hàng và cảng dỡ hàng. Intertek cung ứng dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng bắp với đội ngũ giám định viên giàu kinh nghiệm và năng lực cùng với trang thiết bị hiện đại.

Khách hàng chủ yếu của Intertek là nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, tổ chức thương mại quốc tế và người mua hàng trên toàn cầu. Dịch vụ giám định bắp luôn có sẵn trên toàn thế giới với thị trường chính và các cảng như Brazil, Trung Quốc, Ai CẬp, Mexico, Canada, Mỹ, Ấn Độ, Argentina, Úc và nhiều nước khác. Intertek cập nhật báo cáo hàng ngày cho khách hàng qua email. Ngay khi việc giám định và kiểm nghiệm bắp được hoàn tất, khách hàng sẽ nhận được chứng thư ngay lập tức.

Dịch vụ giám định bắp:

 • Thông tin chung về giám định bắp
 • Kiểm tra thông tin chi tiết đơn hàng được phân công. 
 • Tên chủ hàng, tên hàng, quy cách, cân, đóng gói, bao bì, ký mã hiệu, tên tàu, cảng đến, ngày giám định, hàng hóa chuyến cuối cùng được xếp lên tàu, v.v.
 • Kiểm tra ngoại quan côn trùng sống, hạt độc hoặc vỏ 
 • Kiểm tra chất lượng bắp trước khi đóng hàng 
 • Kiểm tra côn trùng, trứng sâu, tạp chất 
 • Giám sát quy trình theo điều khoản đã thỏa thuận cho việc nhận diện hàng bắp được bảo quản
 • Kiểm tra chất lượng bằng mẫu đại diện 
 • Chụp hình quá trình giám định

Quá trình lấy mẫu hàng bắp:

 • Mẫu được lấy theo GAFTA 124 
 • Cân bàn được kiểm tra trước khi đóng hàng với quả cân chuẩn
 • Mẫu trước khi đóng hàng được lấy, đóng hàng và niêm chì trước khi đóng hàng 
 • Mẫu đóng hàng và mẫu đại diện được lấy 
 • Mẫu phân tích được lấy để kiểm tra hóa lý tại phòng Lab 
 • Mẫu chung được tổng hợp từ các mẫu được lấy trong ngày trong quá trình đóng hàng 
 • Mẫu đại diện từ sà lan, xe tải, và xe lửa
 • Mẫu được lấy từ hầm hàng lên đến 75'-0'' về độ sâu.

Kiểm tra chất lượng bắp:

 • Độ ẩm
 • Hạt bể vỡ, hạt hư, hạt hư do nhiệt
 • Tạp chất
 • Aflatoxin 
 • Biến đổi gen
 • Đạ, dầu, tinh bột
 • Kiểm tra trọng lượng
 • Hạt hư mốc
 • Mycotoxins: Aflatoxin, Fumonisin, Vomitoxin, T-2, Zearalenone, và Ochratoxin

Dịch vụ giám định bắp khác:

 • Giám định kho
 • Cân, lấy mẫu, kiểm nghiệm
 • Kiểm tra sạch sẽ hầm hàng
 • Mớn nước
 • Kiểm tra sạch sẽ container
 • Giám sát quá trình đóng hàng/ dỡ hàng
 • FOG
 • CG (FOG + Bảo hiểm hàng hải cho hàng hóa)
 • Loại hàng ở hiện trường so với địa điểm nội địa
 • Trách nhiệm xã hội
 • HACCP, GAP, GMP và SQF

Các dịch vụ giám định hàng Nông sản khác:

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ Giám định và Kiểm nghiệm Bắp.