Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ Giám định và Kiểm nghiệm Ngũ cốc

Dịch vụ giám định và kiểm nghiệm hàng ngũ cốc.

Intertek cung cấp dịch vụ giám định và kiểm nghiệm hàng ngũ cốc toàn cầu với 24/7/365.

Intertek với đội ngũ chuyên viên và phân tích viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng và số lượng hàng ngũ cốc theo tiêu chuẩn quốc tế. Dịch vụ giám định hàng ngũ cốc luôn sẵn sàng đáp ứng tại cảng xếp hàng và cảng dỡ hàng. Phòng thí nghiệm của Intertek được trang bị máy móc hiện đại, và đội ngũ giám định viên được giàu năng lực và kinh nghiệm. Khách hàng của Intertek chủ yếu là nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, tổ chức thương mại quốc tế và người mua. Dịch vụ giám định hàng ngũ cốc được cung ứng trên toàn cầu. 

Dịch vụ giám định và kiểm nghiệm hàng ngũ cốc:

Dịch vụ giám định hàng Nông sản:

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ Giám định và Kiểm nghiệm Ngũ cốc.