Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ Giám định Hàng hóa

Giảm thiểu rủi ro thương mại cho hàng hóa trên toàn thế giới, với tổ chức giám định và kiểm nghiệm độc lập.

Intertek giúp bảo vệ giá trị hàng hóa, đặc biệt là giảm thiểu rủi ro và tổn thất thương mại cho các bên liên quan.

Hoạt động giám định được diễn ra trong quá trình vận chuyển, giám sát và lưu trữ hàng hóa. Với kinh nghiệm lâu đời và sự thành công trong lĩnh vực giám định hàng hóa từ năm 1885 với tên Caleb Brett. Intertek là thành viên của IFIA và thực hiện giám định theo tiêu chuẩn ngành công nghiệp toàn cầu và các tiêu chuẩn được công nhận khác. 

Kiểm tra số lượng và trọng lượng hàng hóa:
Với khối lượng hàng hóa lớn có giá trị cao như dầu thô, chất đốt, ngũ cốc, dầu ăn và các sản phẩm khác được kiểm tra, phân tích và kiểm định cho từng chuyến hàng và kiểm tra số lượng và chất lượng. Giám định viên tiến hành giám sát và lấy mẫu đại diện từ các bồn chứa hàng, hầm hàng, sà lan, kho dự trữ trên bờ và các địa điểm chuyên chở, xe lửa và kho, v.v. Phân tích viên giàu kinh nghiệm của Intertek sẽ tiến hành phân tích theo tiêu chuẩn ngành được chấp nhận và quy định một cách chính xác, đáng tin cậy.

Sản phẩm được giám định và kiểm nghiệm:

Dịch vụ giám định hàng hóa liên quan:
  • Dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu
  • Dịch vụ hàng hải toàn cầu
  • Dịch vụ bảo hiểm hàng hải

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ Giám định Hàng hóa.