Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ Giám định và Kiểm nghiệm Gia vị

Giám định và kiểm nghiệm gia vị.

Intertek giám định và kiểm nghiệm gia vị trên toàn cầu. Phòng thí nghiệm của Intertek có khả năng kiểm tra chất lượng mặt hàng gia vị.
Dịch vụ bao gồm kiểm tra chất lượng bằng cảm quan, hóa lý và vi sinh cho các sản phẩm gia vị.

Chỉ tiêu kiểm nghiệm gia vị:

 • Alcohol extract, AOAC, ASTA 
 • Độ tro. AOAC, ASTA* 
 • Tạp chất, Côn trùng, AOAC 
 • Ether Extract, HPLC 
 • Độ ẩm, AOAC 
 • Phân tích sàng, AOAC 
 • Volatile Oil, AOAC, ASTA 
 • Chỉ tiêu vi sinh 
 • Mycotoxins
 • Sudan Red, Para Red Dyes, HPLC, LCMS 

*ASTA là hiệp hội thương mại gia vị Mỹ. 

Mặt hàng gia vị được giám định và kiểm nghiệm:

 • Tất cả các loại gia vị, húng quế
 • Ớt, Hạt cần tây, Quế, Đinh hương, Rau mùi, Hạt thì là
 • Tỏi, Hành khử nước, Hạt thì là 
 • Gừng, Hạt mù tạc
 • Hạt nhục đậu khấu
 • Ớt bột, tiêu
 • Thơm, hạt vừng, 
 • Gia vị chiết xuất 
 • Húng tây, Thyme, Nghệ
 • Và các loại khác

 

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ Giám định và Kiểm nghiệm Gia vị.