Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ Giám định và Kiểm nghiệm Đậu nành

Dịch vụ giám định và kiểm nghiệm đậu nành.

Intertek cung cấp dịch vụ giám định và kiểm nghiệm mặt hàng đậu nành. Đội ngũ giám định viên và phân tích viên được đào tạo để thực hiện việc giám định số lượng và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Dịch vụ giám định đậu nành luôn sẵn sàng cung ứng tại cảng xếp hàng và cảng dỡ hàng. Intertek điều hành việc kiểm tra chất lượng đậu nành với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và có khả năng thực hiện.

Khách hàng chủ yếu của Intertek là nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, các tổ chức thương mại quốc tế và người mua. Dịch vụ giám định đậu nành luôn sẵn sàng đáp ứng trên toàn cầu, bao gồm thị trường và cảng chính là Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Mexico, Canada, USA, Argentina và nhiều nước khác. Intertek cập nhật báo cáo hàng ngày qua email cho khách hàng. Ngay khi dịch vụ giám định và kiểm nghiệm hàng đậu nành được hoàn tất, khách hàng sẽ được nhận giấy chứng nhận ngay lập tức.

Dịch vụ giám định và kiểm nghiệm hàng nông sản:

 • Thông tin giám định chung về hàng đậu nành
 • Kiểm tra thông tin chi tiết đơn hàng được phân công
  • Tên chủ hàng, tên hàng, chỉ tiêu
  • Cân, Đóng gói, ký mã hiệu, số lượng
  • Tên tàu, cảng đến, ngày giám định, hàng chuyến trước được xếp lên tàu
 • Kiểm ta tình trạng ngoại quan của côn trùng sống, hạt có độc và vỏ khô
 • Chất lượng của đậu nành trước khi đóng hàng
 • Kiểm tra sâu mọt, côn trùng sống, tạp chất
 • Giám sát hàng hóa theo thể thức giao nhận hàng hóa
 • Chất lượng cám nành được kiểm bởi mẫu đại diện
 • Hình ảnh minh họa trong suốt quá trình giám định 

Quy trình lấy mẫu hàng đậu nành:

 • Mẫu được lấy theo phương pháp GAFTA 124 
 • Cân được kiểm tra trước khi đóng hàng với quả cân chuẩn
 • Lấy mẫu, đóng gói và seal mẫu trước khi đóng hàng
 • Lấy mẫu đóng hàng
 • Mẫu tham khảo
 • Mẫu phân tích gởi phòng thí nghiệm để phân tích hóa lý 
 • Trộn mẫu chung từ mẫu lấy hàng ngày
 • Mẫu đại diện từ sà lan, xe tải, xe lửa

Dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng:

 • Kiểm tra cân
 • Độ ẩm
 • Tạp chất
 • Hạt vỡ, hạt hư, hạt hư do nhiệt
 • Hạt biến màu
 • Đạm
 • Hàm lượng dầu
 • Hạt có độc
 • GMO

Kiểm nghiệm thêm:

 • Vi khuẩn và nấm:
  • Tobacco Ringspot Virus; Cuscuta spp; Sorghum Halepense (l) pers; Sorghum Almum parody; Tomato Ringspot Virus
  • Callosobruchus Analis (Fabricius); Phytophthora Megasperma Drechsl f. sp Glycinea Kuan & Erwin
  • Callosobruchus Phaseoli (gyllenhall); Southern Bean Mosaic Virus and Arabis Mosaic Virus
 • Kiểm tra dư lượng thuốc Asen, Thủy Ngân, Phosphine, Cyanua, Malathion, Etylen và Arsenic; Mercuric; Phosphides; Cyanides; Malathion; Ethylene và EDB. 
 • Kiểm tra trong thú y cho Aldrin; BHC; Canfecloro; DDT; Dieldrina; Endosulfan; Endrina; Heptacloro+epoxido; Lindane và Methoxychor. 

Dịch vụ giám định Đậu nành khác:

 • Giám định kho
 • Lấy mẫu, cân riêng
 • Kiểm tra sạch sẽ hầm hàng và tàu
 • Kiểm tra mớn nước
 • Giám sát đóng hàng, dỡ hàng
 • FOG 
 • CC
 • Trách nhiệm xã hội
 • Vụ mùa
 • HACCP, GAP, GMP và khác

Dịch vụ giám định hàng Nông sản khác:

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ Giám định và Kiểm nghiệm Đậu nành.