Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ Kiểm định: Dịch vụ Xuất Nhập khẩu

Giám định số lượng và chất lượng, mã hải quan HS, chứng nhận xuất xứ, kiểm định theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Dịch vụ giám định và tư vấn xuất nhập khẩu của Intertek được phát triển và nhắm tới khách hàng thực sự cần sự hỗ trợ và bảo đảm trong công tác xuất nhập khẩu hàng hóa của mình trên toàn thế giới.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển và thực thi các chương trình nhằm giúp cho chính phủ các nước đảm bảo về chất lượng và việc tuẩn thủ các tiêu chuẩn của hàng hóa nhập khẩu, Intertek là địa chỉ lý tưởng đáng tin cậy.

 

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ Kiểm định: Dịch vụ Xuất Nhập khẩu.