Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Thử nghiệm Dầu khí

Dịch vụ thử nghiệm Dầu khí.

Intertek cung cấp dịch vụ thử nghiệm dầu thô, dầu tinh, các loại nhiên liệu bao gồm xăng, dầu đốt điêzen, dầu đốt. dầu cặn, khí dầu mỏ hóa lỏng, hóa chất, các khí công nghiệp và khí tự nhiên.

Phòng thí nghiệm áp dụng theo tiêu chuẩn ASTM, ISO, IP và các phương pháp, quy trình được công nhận khác. Ngoài ra, Intertek còn có đội ngũ chuyên gia giải quyết sự cố, tham gia nghiên cứu và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi là tập đoàn hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các dịch vụ giám định, lấy mẫu, thử nghiệm cho các công ty trong ngành công nghiệp hóa dầu trên phạm vi toàn cầu.

Các dịch vụ kiểm nghiệm dầu khí

  • Dịch vụ dầu khí và hóa chất trọn gói
  • Danh mục thử nghiệm dầu khí và hóa chất

Thử nghiệm Dầu khí

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Thử nghiệm Dầu khí.