Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Giám định hàng Hóa chất

Giám định và phân tích hóa chất hàng rời.

Intertek cung cấp cho khách hàng dịch vụ giám định và phân tích chuyên nghiệp cho hóa chất hàng rời trên phạm vi toàn cầu. Với dịch vụ 24/7 rộng khắp, Intertek có thể cung cấp cả những dịch vụ có liên quan đến giám định khối lượng và chất lượng. 

Giám định trong giao nhận và kiểm kê hóa dầu và hóa chất:

 • Phối hợp giám định toàn cầu
 • Đo hàng hóa
 • Kiểm soát môi trường không khí
 • Lấy mẫu các sản phẩm hóa chất
 • Giám định sạch sẽ hầm hàng và kiểm tra hầm hàng bằng hóa chất
 • Chuyển tải hàng hóa 
 • Lấy mẫu tự động
 • Điều tra sự sai lệch của hàng hóa
 • Lấy mẫu theo các tiêu chuẩn đã được công nhận
 • Vận chuyển mẫu tới phòng thí nghiệm
 • Phân tích và lưu mẫu
 • Dịch vụ pha phụ gia
 • Phân tích hóa dầu

Intertek (Caleb Brett) đã giám định hàng hóa từ năm 1885, hoạt động rộng rãi tại các khu vực kinh doanh, lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm hóa chất và hóa dầu. Intertek là thành viên của IFIA.

 

Dịch vụ giám định Hóa chất:

 • Dịch vụ giám định hóa chất từ A-Z
 • Danh mục phân tích hóa dầu
 • Giám định và kiểm nghiệm Potash, Caustic Soda, Paraffin Wax

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Giám định hàng Hóa chất.