Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Phân tích Kim loại vết trong Dầu mỏ

Phân tích hàm lượng kim loại trong dầu thô và các sản phẩm tin dầu có giá trị toàn cầu.

Phòng thí nghiệm được trang bị thiết bị hiện đại và vận hành bởi đội ngũ các chuyên gia hóa học kinh nghiệm. Phạm vi phát hiện hàm lượng kim loại từ vết đến độ nhạy siêu dấu vết, tính đến ppm, ppb và ppt bằng các thiết bị ICP, ICP-MS, GC-ICP-MS, AAS và các phương pháp khác.

Các kim loại vết được phân tích bao gồm:

 • Antimony (Sb), Arsenic (As) 
 • Beryllium (Be)
 • Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Cobalt (Co) 
 • Lead (Pb) 
 • Manganese (Mn), Mercury (Hg), Molybdenum (Mo) 
 • Nickel (Ni) 
 • Selenium (Se) 
 • Vanadium (V) 
 • Các kim loại vết và hợp chất khác 

Năng lực phân tích kim loại vết:

 • Phòng thí nghiệm ICP
 • Phân tích kim loại vết 
 • Phân tích kim loại vết trong dầu khí
 • Thử nghiệm hóa dầu
 • Phân tích dầu khí

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Phân tích Kim loại vết trong Dầu mỏ.