Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Giám định và Kiểm nghiệm Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Giám định và kiểm nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Intertek cung cấp dịch vụ giám định và kiểm nghiệm các sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại các nhà máy, đường ống, tàu biển và các kho chứa. Intertek mang đến cho khách hàng dịch vụ kiểm tra tại hiện trường, kiểm soát tổn thất và kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình sản xuất, lưu trữ và giao nhận hàng hóa.

Giám định khối lượng và chất lượng:

 • Hàm lượng Ammonia, Arsenic (As), Carbonyl, Chloride, hàm lượng chất hữu cơ 
 • Thành phần của khí 
 • Sự ăn mòn
 • Nước tự do
 • Sulfur Hydro, Lưu huỳnh 
 • Mercaptan, Thủy ngân (Hg) 
 • Độ ẩm, Oxy 
 • Khí không ngưng tụ 
 • Khối lượng riêng
 • Tổng hàm lượng chất chống ăn mòn 
 • Độ bay hơi, áp suất hơi 

Kiểm nghiệm LNG và LPG:

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Giám định và Kiểm nghiệm Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).