Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Thử nghiệm Nhiên liệu

Thử nghiệm nhiên liệu và phòng thí nghiệm phân tích.

Intertek cung cấp các dịch vụ thử nghiệm nhiên liệu tại phòng thí nghiệm thông qua một hệ thống các phòng thí nghiệm thử nghiệm nhiên liệu trên phạm vi toàn cầu. Các phòng thí nghiệm này có khả năng phân tích đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu và tuân theo các tiêu chuẩn quy định như ASTM và IP. Nhóm chuyên gia cùng với khả năng xoay sở trong lĩnh vực phân tích làm cho Intertek trở thành một nhà cung cấp dịch vụ thử nghiệm nhiên liệu lý tưởng cho các vấn đề xử lý sự cố, tạp nhiễm vết và hầu hết các yêu cầu phân tích nhiên liệu. Các phòng thí nghiệm vận hành theo các tiêu chuẩn thê giới, trên toàn cầu, hỗ trợ hoạt động ở các nhà máy lọc dầu, đường ống, cảng và các nơi khác.

Các nhiên liệu được thử nghiệm bao gồm:

 • Nhiên liệu xăng dầu hàng không
 • Nhiên liệu sinh học
 • Nhiên liệu sinh khối
 • Nhiên liệu Điêzen sinh học 
 • Thử nghiệm Nhiên liệu hầm (bunker fuel)
 • Than đá
 • Nhiên liệu Điêzen 
 • Cồn nhiên liệu
 • Dầu nặng, Gas Oil và nhiên liệu bunker
 • Khí hóa lỏng
 • Nhiên liệu xăng dầu
 • Các sản phẩm chưng cất nặng
 • Nhiên liệu hàng không (Jet), dầu hỏa (Kerosene) 
 • Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
 • Khí tự nhiên
 • Các sản phẩm dầu khí và dầu thô nguyên liệu
 • Cốc dầu mỏ và tro bay (fly-ash)
 • Nhiên liệu động cơ Tuốc bin
 • Các nhiên liệu khác

Các phương pháp thí nghiệm nhiên liệu:

 • Phương pháp ASTM
 • Phương pháp IP
 • Phương pháp DIN
 • Phương pháp ISO

Danh mục các thử nghiệm nhiên liệu:

 • Chất lượng và độ tinh khiết của nhiên liệu
 • Tạp nhiễm nhiên liệu
 • Điều tra nguyên nhân nhiên liệu không đạt chất lượng
 • Phụ gia nhiên liệu
 • Nhiên liệu đường ống và nhiên liệu pha trộn
 • Thử nghiệm các đặc tính vật lý
 • Giá trị năng lượng
 • Thành phần vi lượng, tạp nhiễm vết
 • Nghiên cứu nhiên liệu
 • Các thông số theo quy định và thông số an toàn nhiên liệu
 • Vi khuẩn trong hệ thống và trong các bồn nhiên liệu

Các dịch vụ liên quan đến nhiên liệu:

 • Giám định hàng hóa và hàng tồn kho
 • Các dịch vụ đo lường, đo thể tích và lưu lượng
 • Thử nghiệm chất lượng nhiên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất ôtô

Thử nghiệm nhiên liệu:

 • Thử nghiệm chất lượng nhiên liệu
 • Thử nghiệm nhiên liệu
 • Thử nghiệm nhiên liệu cho động cơ đua FIM
 • Phòng thí nghiệm dầu khí
 • Danh mục các thử nghiệm dầu khí và hóa chất

Các dịch vụ thử nghiệm nhiên liệu luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khách hàng.

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Thử nghiệm Nhiên liệu.