Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Các giải pháp tuân thủ với Luật cải tiến an toàn sản phẩm cho người tiêu dùng (CPSIA)

Cuối năm 2011, Uỷ ban An toàn sản phẩm cho người tiêu dùng của Mỹ (CPSC) đã biểu quyết để đưa các yêu cầu về thử nghiệm và chứng nhận bên thứ ba đối với các sản phẩm đồ chơi và các sản phẩm dành cho trẻ em, theo tiêu chuẩn an toàn bắt buộc cho đồ chơi về phthalate chứa chì và ASTM F-936 được quy định trong Luật cải tiến an toàn sản phẩm cho người tiêu dùng năm 2008 (CPSIA)

Theo những quy định mới này, đồ chơi và phần lớn các sản phẩm dành cho trẻ em (sản phẩm dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống) được sản xuất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 phải được chứng nhận đã tuân thủ những tiêu chuẩn an toàn CPSC (ví dụ, an toàn về sơn có chứa chì và các bộ phận nhỏ), như đã được yêu cầu trong Quy định về Thử nghiệm và Chứng nhận CPSC. Những chứng nhận đạt chuẩn này phải do những tổ chức chứng nhận bên thứ ba được công nhận bởi CPSC. Bên cạnh đó, vào tháng 12 năm 2011, tổ chức CPSC cũng chính thức công nhận việc thử nghiệm từng phần sản phẩm và nguyên liệu thay cho việc thử nghiệm sản phẩm hoàn chỉnh, nếu tuân thủ việc lưu trữ hồ sơ và các yêu cầu khác. Những thay đổi mới này, cùng với những quy định mới và sắp được ban hành của CPSC có ảnh hưởng đến các sản phẩm đồ chơi và các sản phẩm cho trẻ em bán ở thị trường Mỹ. Điều này cũng có nghĩa là các nhà sản xuất và các nhà nhập khẩu những sản phẩm này phải đánh giá lại mức độ tuân thủ CPSC của mình. Việc không tuân thủ theo những tiêu chuẩn mới này có thể dẫn đến sự chậm trễ, hoặc hàng hoá bị tịch thu tại cảng nhập khẩu ở Mỹ, hoặc có thể nhận những án phạt từ tổ chức CPSC.

Với mong muốn là đối tác tin cậy của bạn, cùng với vị trí hàng đầu trên thế giới về thử nghiệm, kiểm định và đánh giá hàng tiêu dùng, Intertek cung cấp các giải pháp tuân thủ CPSIA hoàn chỉnh, cho phép bạn tuân thủ, duy trì và cải tiến chất lượng, độ an toàn và tiêu chuẩn của sản phẩm. Các giải pháp CPSIA của Intertek bao gồm:

 • iComplyTM, một chương trình thông minh, giao diện thân thiện trên nền web, giúp tập hợp các hồ sơ kỹ thuật trong chuỗi cung cấp
 • Thử nghiệm bên thứ ba thực hiện bởi các phòng thí nghiệm được chấp nhận bởi CPSC, với:
  • Phần lớn các phòng thí nghiệm được chấp nhận cho thử nghiệm phthalates
  • Phần lớn các phòng thí nghiệm được chấp nhận thử nghiệm phi kim loại
 • Chương trình CPSIA trên iPhone và iPad
 • Tư vấn chi tiết về CPSIA, các yêu cầu về tuân thủ, các mốc thời gian và thời hạn áp dụng
 • Đánh giá sản phẩm theo CPSIA
 • Chứng nhận sản phẩm qua mạng
 • Đào tạo về CPSIA

Bên cạnh các thử nghiệm về CPSIA nói trên, Intertek cũng cung cấp những dịch vụ thử nghiệm cho mọi loại hoá chất có trong sản phẩm của bạn, bao gồm cả đánh giá mức độ độc hại, chứng nhận hoá chất và các giải pháp đảm bảo chất lượng.

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Các giải pháp tuân thủ với Luật cải tiến an toàn sản phẩm cho người tiêu dùng (CPSIA).