Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Đánh giá chuỗi cung ứng

Người tiêu dùng, các chính phủ và cộng đồng đều quan tấm đến việc quá trình sản xuất hàng tiêu dùng có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người lao động, đến cộng đồng, đến môi trường, cũng như mức độ an toàn của sản phẩm đó.

Mặc dù các nhà bán lẻ và các thương hiệu lớn rất tích cực trong việc quản lý chuỗi cung ứng của mình, bản thân các nhà cung cấp cũng được yêu cầu tự thể hiện trình độ năng lực và khả năng của bản thân. Quá trình chủ động cải tiến năng lực chuỗi cung ứng đòi hỏi việc đánh giá các quy trình, đo lường kết quả đạt được nhằm mục đích ngăn ngừa rủi ro, giám sát sự biến động của thị trường, và đẩy mạnh quá trình cải tiến liên tục.

Intertek đã phát triển một loạt các công cụ đánh giá rủi ro và các giải pháp đánh giá để xem xét và so sánh các nhà cung cấp với nhau, trong khi giúp các công ty quốc tế quản lý và theo dõi năng lực chuỗi cung ứng của họ.

Những đánh giá này đo lường rủi ro kinh doanh, năng lực và khả năng, điều kiện làm việc, chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm, an ninh và môi trường bền vững.

Những thông tin có được từ đánh giá giúp bạn nhận định những rủi ro tiềm tàng trong chuỗi cung ứng của mình, giám sát hoạt động và các hành động cải tiến, cho phép bạn đưa ra những quyết định mua hàng đúng đắn, giảm thiểu rủi ro đối với uy tín của công ty. Các công cụ đánh giá rủi ro và các giải pháp đánh giá của Intertek bao gồm:

 • Chương trình Tradegood
 • Chương trình đánh giá bảo vệ môi trường TGI
 • Chương trình đánh giá nhà cung cấp SQP
 • Chương trình đánh giá điều kiện làm việc WCA
 • Chương trình đánh giá nhà máy dệt vải MQP
 • Chương trình đánh giá an ninh GSV
 • Chương trình quản lý và đánh giá mài cát

Tradegood - Giải pháp duy nhất, đăng nhập cho việc quản lý nhà cung cấp toàn cầu và tìm kiếm nguồn hàng thông minh

Tradegood cung cấp:

 • Cách nhìn mới về tìm kiếm nguồn hàng thông minh: cho phép bạn có thể tìm kiếm theo tên nhà máy, hoặc theo loại sản phẩm để tìm ra nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu của bạn
 • Đảm bảo kiểm soát về chất lượng: Cho phép chọn lọc nhà máy theo tiêu chí đánh giá riêng của bạn
 • Quản lý rủi ro hiệu quả: Có thông tin chi tiết về từng nhà máy riêng lẻ cho phép bạn ra những quyết định đúng đắn, tìm được những nhà máy phù hợp với công việc kinh doanh của bạn
 • Đánh giá hồ sơ: Tradegood là chương trình duy nhất đánh giá và kiểm chứng các thông tin về năng lực và khả năng của từng nhà máy trong hệ thống
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: chỉ cần có 1 địa chỉ duy nhất, được bảo vệ bằng mật khẩu, có thể đăng nhập trên internet ở bất kỳ đâu trên thế giới

Chương trình đánh giá bảo vệ môi trường (TGI) - Một cách tiếp cận bền vững để làm "xanh" chuỗi giá trị

 • Cho phép các nhà sản xuất hoàn thiện cả 3 cấp độ bảo vệ môi trường: Tư duy xanh, Hành động xanh, và Xây dựng môi trường xanh
 • Cho phép các nhà máy đồng thời vừa đo lường được công tác bảo vệ môi trường, vừa tiết giảm chi phí, góp phần tăng lợi nhuận kinh doanh

Chương trình đánh giá chất lượng nhà cung cấp - Sản xuất với sự tự tin

 • Cung cấp cho nhà máy các biện pháp và quá trình quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm
 • Tích hợp các yếu tố của tiêu chuẩn GMP, BRC, FMEA và ISO, hỗ trợ bởi các mô-đun sản phẩm riêng biệt cho ngành hàng mềm, đồ chơi, giày dép, đồ nội thất và ngành hàng cứng.
 • Tuân thủ với những quy định chung của các nhà bán lẻ ở Mỹ và Châu Âu

Đánh giá điều kiện làm việc (WCA) - Đo lường kết quả: Nâng cao khả năng

 • Đánh giá điều kiện làm việc của nhà máy, đưa vấn đề giờ làm việc vào trong mối quan hệ tương quan, thực hiện so sánh với các ngành công nghiệp khác, quốc gia và quốc tế
 • Cho phép bạn thể hiện khả năng của mình đối với các vấn đề thiết thực - Điều kiện làm việc tốt = Nhân viên vui vẻ
 • Áp dụng các cách tiếp cận mới trong việc so sánh và thông tin về điều kiện làm việc, nhằm mục đích đo lường mức độ tiến bộ và nhận biết các vấn đề cần khắc phục cải tiến
 • Đo lường mức độ tuân thủ của bạn so với các chỉ số quốc tế, quốc gia, và theo ngành công nghiệp cụ thể
 • Được công nhận toàn cầu thông qua sự phù hợp với Tiêu chuẩn Toàn cầu cho Hàng Tiêu dùng (GSCP)

Chương trình đánhg giá nhà máy dệt vải (MQP) - Một môi trường hoạt động mới cho các nhà cung cấp vải bền vững

 • Chất lượng hàng dệt may bắt đầu với chất lượng vải - bạn nên kiểm soát chất lượng đầu vào theo chuỗi cung ứng càng xa càng tốt.
 • Kiểm soát chất lượng vải, các vấn đề về môi trường và các yếu tố xã hội
 • Cung cấp 4 mô-đun riêng biệt: Chất lượng (Hệ thống chất lượng); Thử nghiệm (Phòng thí nghiệm); Môi trường (TGI); Trách nhiệm xã hội (WCA)

Chương trình đánh giá an ninh chống khủng bố (GSV) - Đánh giá mức độ an ninh của chuỗi cung ứng, giúp giao thương quốc tế hiệu quả

 • Cho phép các nhà máy tham gia tự nguyện vào chương trình, thể hiện sự tuân thủ với các thành viên của C-TPAT bằng cách đáp ứng các yêu cầu về an ninh của Hải quan Mỹ
 • Tham gia cộng đồng các nhà cung cấp lớn nhất thế giới được đánh giá về chương trình GSV
 • Giảm bớt những đánh giá trùng lặp, tiết kiệm chi phí và có được sự công nhận trên thế giới

Quản lý và Đánh giá Mài cát - Đánh giá mức độ ảnh hưởng của mài cát trong các nhà máy sản xuất vải bò

Mục tiêu của đánh giá này là:

 • Tìm các giải pháp thay thế mài cát
 • Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại đến sức khoẻ của người lao động
 • Cung cấp các hướng dẫn và đào tạo rõ ràng cho người lao động khi vận hành máy móc và làm việc với các vật liệu nguy hiểm
 • Xây dựng hệ thống quản lý đảm bảo an toàn cho người lao động
 • Quy trình quản lý các vật liệu nguy hiểm
 • Đảm bảo trang thiết bị bảo hộ lao động được cấp phát và sử dụng

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Đánh giá chuỗi cung ứng.