Dịch vụ cho Sản phẩm Nông nghiệp

Dịch vụ giám định và kiểm nghiệm nông sản.

Intertek cung cấp dịch vụ giám định và kiểm soát chất lượng hàng Nông sản có giá trị thương mại cao cũng như kiểm soát số lượng và các dịch vụ khác. Intertek giúp bảo vệ giá trị hàng nông sản được giám sát trong quá trình chuyên chở và các hoạt động thương mại khác.

Giám định viên và các phòng kiểm nghiệm chuyên nghiệp toàn cầu của Intertek với dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng 24/7/365 sẽ giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro thương mại.

 • Dịch vụ ngành Nông sản từ A-Z
 • Các khu vực có dịch vụ Nông sản 
 • Giám định hàng Nông sản
 • Giám định cho chương trình viện trợ thực phẩm 
Dịch vụ Giám định hàng Nông sản:
 • Giám định và chứng nhận hàng hóa 
 • Lấy mẫu hàng hóa và kiểm nghiệm 
 • Thẩm định chất lượng và số lượng hàng hóa 
 • Kiểm soát hao hụt, điều tra, hiệu chuẩn 
Dịch vụ phòng kiểm nghiệm chất lượng Nông sản và Thực phẩm:
 • Chất lượng và chủng loại 
 • Kiểm tra định kỳ 
 • Kiểm tra không định kỳ 
 • Kiểm nghiệm giá trị dinh dưỡng và nhãn mác theo FDA, USDA và các quy định khác 
 • Dịch vụ kiểm nghiệm khác 
Dịch vụ giám định hàng Nông sản:

 

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088