Dịch vụ Giám định Bông

Tự tin đến từ kiến thức: Intertek có thể giúp khách hàng tự tin rằng việc xuất khẩu bông của mình sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng mong đợi ở toàn bộ chuỗi cung ứng.

Cho dù có hay không những thách thức để đạt được chất lượng phù hợp trong sản phẩm của bạn hoặc giảm thiểu hao hụt đối với các lô bông nguyên liệu, sự cần thiết phải có một đối tác toàn cầu đáng tin cậy, là rất quan trọng cho sự thành công của khách hàng. Với hơn 1.000 phòng thí nghiệm và chi nhánh tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, Intertek có mạng lưới chuyên môn cần thiết sẽ giúp khách hàng tự tin cùng toàn bộ chuỗi cung ứng. Là một nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ giám định, kiểm nghiệm và tư vấn cho lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp để đáp ứng các yêu cầu cho cả ngành công nghiệp và khách hàng, có thể giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo việc đánh giá chất lượng chính xác phù hợp với hợp đồng. Những dịch vụ này luôn sẵn sàng đáp ứng tại những địa điểm sản xuất, quá cảnh, hoặc tại điểm đến của chuỗi cung ứng.

Các dịch vụ được cung cấp trong chuỗi cung ứng cotton bao gồm:

Giám định trước khi xếp hàng

 • Kiểm tra kho hàng
 • Giám sát kiểm kê hàng hóa
 • Bảo quản hàng hóa
 • Giám định hàng hóa
Giám đinh tại nơi đến
 • SDT (Giám sát cắt niêm / Dỡ hàng / Kiểm đếm)
 • Giám sát cân 100% bông nguyên liệu từng kiện một
 • Lấy mẫu độ ẩm và mẫu chất lượng / mẫu phân xử
 • Giám định tổn thất
Giám định Chất lượng và Đánh giá
 • Kiểm nghiệm nhanh và phân loại 
 • Đánh giá tính bền vững / Truy tìm nguồn gốc
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Chứng nhận và thử nghiệm hàng dệt may
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088