Dịch vụ Giám định và Kiểm nghiệm Dầu cọ

Dịch vụ giám định, kiểm nghiệm và chứng nhận dầu cọ.

Intertek cung cấp dịch vụ giám định, kiểm nghiệm và chứng nhận dầu cọ cho khách hàng. Giấy chứng nhận số lượng và chất lượng cấp bởi Intertek được công nhận bởi các tổ chức chính phủ quốc tế, tổ chức công nghiệp, viện tài chính và công ty thương mại. Phòng thí nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng dầu cọ, phân tích các chỉ tiêu dầu cọ và phân tích các thành phần hóa học. Dịch vụ kiểm nghiệm bao gồm tất cả các chỉ tiêu của hợp đồng bao gồm thị trường dầu cọ, các yêu cầu từ PORAM, STC, GCP, SAVOLA, v.v. Phòng Lab Intertek Việt Nam phù hợp với quy đjnh của FOSFA và công nhận FOSFA

Chỉ tiêu kiểm tra dầu cọ PORAM:

  • Axit béo tự do, Độ ẩm và tạp chất, Giá trị Iốt Độ nóng chảy, Màu sắc, Chất có thể hóa xà phòng, Tổng chất béo

Dịch vụ chứng nhận dầu cọ:

  • Kiểm định số lượng, trọng lượng, chất lượng dầu cọ
  • Giám sát chuyến hàng và vận chuyển
  • Giám định bồn chứa tàu, kho và container
  • FOG
  • Lấy mẫu và phân tích chất lượng
  • Kiểm định số lượng tàu và bờ
  • Điểm bất thường và điều tra nguyên nhân tổn thất
  • Tính phù hợp của hợp đồng
  • Dịch vụ liên quan đến dầu cọ

Tổ chức công nhận dịch vụ giám định và kiểm nghiệm dầu cọ:
Liên bang phát triển đất Malaysia FELDA
Hiệp hội thương mại nhà nước India STC
Tập đoàn Bơ sữa Pakistan
Công ty bơ sữa và dầu thực vật Saudi SAVOLA
Ủy ban dầu cọ Malaysi MPOB
Hiệp hội dầu cọ tinh luyện tại Malaysia PORAM
Hiệp hội nhà sản xuất dầu ăn Malaysia MEOMA
viện quốc gia về sản phẩm dầu hạt NIOP
Hiệp hội dầu, hạt và chất béo FOSFA
Tổ chức nhà hóa học phân tích dầu AOCS
Liên đoàn giám định quốc tế - IFIA

* FOG, được cung cấp để giảm rủi ro thương mại trong việc thiệt hại cân giữa cảng xếp hàng và cảng dỡ hàng. Dịch vụ này được cung cấp kết hợp với bảo hiểm hàng hải thông thường.

Dịch vụ giám định và kiểm nghiệm dầu cọ:

 

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088