Kiểm nghiệm Nông sản

Dịch vụ kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm nhằm hỗ trợ việc kiểm tra chất lượng các sản phẩm nông sản và hỗ trợ quá trình kiểm tra chất lượng của sản phẩm trong quy trình giám định hàng hóa xuất và nhập khẩu.

Với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo theo quy chuẩn chuyên nghiệp cùng với việc trang bị các thiết bị phân tích hiện đại nhất hiện nay như ICP OES, Karl Fischer, Kendal, Polarimeter, v.v., phòng kiểm nghiệm Nông sản của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cam kết cung cấp đến khách hàng dịch vụ kiểm định hàng nông sản tốt nhất hiện nay.

Được sự đánh giá và công nhận hằng năm theo tiêu chuẩn ISO17025 (Tiêu chuẩn quốc tế về công nhận phòng thử nghiệm đáp ứng yêu cầu chung về Năng lực thử nghiệm và Hiệu chuẩn) bởi tổ chức VILAS, chúng tôi nghiêm túc cam kết mang đến cho Quý Công ty dịch vụ kiểm nghiệm tốt nhất, sử dụng các phương pháp kiểm nghiệm tiêu chuẩn và uy tín được chấp nhận trên toàn cầu như AOAC, AOCS, ISO, v.v. để đảm bảo cung cấp đến khách hàng dịch vụ kiểm định tốt nhất hiện nay trên các loại sản phẩm, hàng hóa nông sản điển hình như:

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088