Các chương trình đánh giá hàng dệt may

Intertek có tầm nhìn về con đường phát triển những cách tiếp cận mới, trong khi tiếp tục giới thiệu những phương pháp thực hành và tiêu chuẩn mới. Dịch vụ đánh giá hướng-khách hàng cho các sản phẩm dệt may và giày dép bao gồm từ việc kiểm định từng lô hàng riêng lẻ cho đến kiểm định toàn bộ quá trình, kiểm tra sự phát triển, mức độ an toàn và sự tuân thủ.

Đánh giá chất lượng một nhà máy, các quy trình và hệ thống trong nhà máy là một công việc quan trọng, tốt nhất là được thực hiện bởi các đánh giá viên đã qua đào tạo. Intertek có thể đánh giá những cơ sở sản xuất trên toàn thế giới, cung cấp những đánh giá độc lập về hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy, cũng như cung cấp một cách nhìn độc lập về năng lực của nhà máy trong việc sản xuất sản phẩm giày dép có chất lượng ổn định.

Intertek cũng cung cấp một chương trình giám định hoàn chỉnh dựa trên những phân tích thống kê về hàng thành phẩm (chọn mẫu theo tiêu chuẩn ANSI/ASQ Z1.4, ISO 2859, BS 6001). Để đảm bảo sự phù hợp với những mẫu đã duyệt trước, các kiểm định viên của chúng tôi lấy mẫu ngẫu nhiên hàng thành phẩm, so sánh với các chỉ số đã cho, và lập báo cáo về kết quả kiểm định theo tiêu chuẩn AQL đã xác định trước.

Intertek cung cấp những giải pháp đánh giá sau cho hàng dệt may:

Chương trình đánhg giá nhà máy dệt vải (MQP) - Một môi trường hoạt động mới cho các nhà cung cấp vải bền vững

 • Chất lượng hàng dệt may bắt đầu với chất lượng vải - bạn nên kiểm soát chất lượng đầu vào theo chuỗi cung ứng càng xa càng tốt.
 • Kiểm soát chất lượng vải, các vấn đề về môi trường và các yếu tố xã hội
 • Cung cấp 4 mô-đun riêng biệt

Chương trình đánh giá bảo vệ môi trường (TGI) - Một cách tiếp cận bền vững để làm "xanh" chuỗi giá trị

 • Cho phép các nhà sản xuất hoàn thiện cả 3 cấp độ bảo vệ môi trường: Tư duy xanh, Hành động xanh, và Xây dựng môi trường xanh
 • Cho phép các nhà máy đồng thời vừa đo lường được công tác bảo vệ môi trường, vừa tiết giảm chi phí, góp phần tăng lợi nhuận kinh doanh

Chương trình đánh giá chất lượng nhà cung cấp - Sản xuất với sự tự tin

 • Cung cấp cho nhà máy các biện pháp và quá trình quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm
 • Tích hợp các yếu tố của tiêu chuẩn GMP, BRC, FMEA và ISO, hỗ trợ bởi các mô-đun sản phẩm riêng biệt cho ngành hàng mềm, đồ chơi, giày dép, đồ nội thất và ngành hàng cứng.
 • Tuân thủ với những quy định chung của các nhà bán lẻ ở Mỹ và Châu Âu

Đánh giá điều kiện làm việc (WCA) - Đo lường kết quả: Nâng cao khả năng

 • Đánh giá điều kiện làm việc của nhà máy, đưa vấn đề giờ làm việc vào trong mối quan hệ tương quan, thực hiện so sánh với các ngành công nghiệp khác, quốc gia và quốc tế
 • Cho phép bạn thể hiện khả năng của mình đối với các vấn đề thiết thực - Điều kiện làm việc tốt = Nhân viên vui vẻ
 • Áp dụng các cách tiếp cận mới trong việc so sánh và thông tin về điều kiện làm việc, nhằm mục đích đo lường mức độ tiến bộ và nhận biết các vấn đề cần khắc phục cải tiến
 • Đo lường mức độ tuân thủ của bạn so với các chỉ số quốc tế, quốc gia, và theo ngành công nghiệp cụ thể

Chương trình Tradegood - Nhập khẩu với sự an tâm

 • Xây dựng uy tín cho các nhà cung cấp, cho phép những nhà nhập khẩu mua hàng với sự an tâm
 • Phát triển hồ sơ liên tục được cập nhật về khả năng và năng lực của nhà máy
 • Kết nối với cộngđồng các nhà nhập khẩu và các nhà cung cấp quốc tế, đảm bảo hợp tác kinh doanh hiệu quả hơn
 • So sánh và đo lường nhà máy của bạn với các nhà máy trong cùng ngành, cùng quốc gia hoặc cùng thị trường quốc tế
 • Nâng cao các chỉ số xếp hạng của nhà máy bạn bằng các đánh giá về chất lượng sản phẩm, an toàn, trách nhiệm xã hội, an ninh, và bảo vệ môi trường
 • Cho phép các nhà máy phát triển một số nhận dạng có khả năng kết nối đến hồ sơ trực tuyến của nhà máy trên hệ thống Tradegood
 • Kế nối hồ sơ của nhà máy tới tất cả các chương trình đánh giá của Intertek, giảm sự trùng lắp và lãng phí thời gian khi xây dựng hồ sơ nhà máy với nhiều cuộc đánh giá
 • Giới thiệu hồ sơ nhà máy của bạn, thể hiện khả năng và năng lực của nhà máy tới các thương hiệu và các nhà bán lẻ quốc tế

Intertek được công nhận bởi tổ chức Trách nhiệm Xã hội Quốc tế (SAI) từ năm 1999 trong việc đánh giá cấp chứng chỉ trách nhiệm xã hội SA8000. Intertek cũng là tổ chức đầu tiên được công nhận bởi Chương trình Chứng nhận Sản xuất Trách nhiệm Toàn cầu (WRAP). Ngoài ra, Intertek còn được công nhận ở nhiều quốc gia trong việc đánh giá cho Hiệp hội Lao động Công bằng (FLA) và Hệ thống Giám sát BSCI. Chúng tôi luôn nỗ lực đạt được sự công nhận của các tiêu chuẩn ngành mới trên khắp các lĩnh vực và trên toàn thế giới.

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088