Chương trình đánh giá bảo vệ môi trường (TGI)

Người tiêu dùng, các cơ quan chức năng và cộng đồng ngày càng quan tâm hơn nữa tới các tác động môi trường mà các nhà máy sản xuất hàng hoá mang lại. Trong khi đó, các nhà bán lẻ và các thương hiệu lớn chú trọng không ngừng đến việc bảo vệ môi trường.

Chương trình đánh giá TGI giúp các nhà cung cấp hàng đầu có khả năng thể hiện những cam kết và hành động bảo vệ môi trường của mình. Cùng với việc thực hiện chương trình TGI, các nhà cung cấp vẫn tiết kiệm được chi phí, cải tiến hiệu quả sử dụng nguyên liệu, thực hành các quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Với chương trình đánh giá, công cụ và kiến thức chuyên sâu về môi trường của Intertek, chương trình TGI là một công cụ hữu hiệu trong việc đánh giá, xem xét, kiểm soát cũng như cải tiến các hoạt động bảo vệ môi trường của nhà máy.

Chương trình đánh giá bảo vệ môi trường TGI bao gồm:

2 phần tuân thủ cơ bản:

 • Tuân thủ các quy định về môi trường của luật địa phương
 • Hệ thống quản lý môi trường

6 khía cạnh môi trường:

 • Nước
 • Khí thải
 • Năng lượng
 • Tiếng ồn
 • Nguyên vật liệu nguy hại và rác thải
 • Sản xuất bền vững

Chương trình TGI cung cấp một tầm nhìn rõ ràng hơn về những cam kết và hành động bảo vệ môi trường bằng cách:

 • Tuân thủ các yêu cầu của luật pháp địa phương về môi trường
 • Giảm thiểu chi phí và tác động tiêu cực tới môi trường từ hoạt động sản xuất
 • Cải tiến hiệu quả sử dụng nguyên liệu qua việc quản lý nguồn tài nguyên, bao gồm tái chế, tái sử dụng nguyên liệu, và giảm lượng rác thải
 • Thực hiện các giải pháp kinh doanh bền vững
 • Thống nhất các quan điểm về sản xuất xanh và mua hàng bền vững
 • Đảm bảo các nhà cung cấp tuân thủ theo những yêu cầu về bảo vệ môi trường của tập đoàn
 • Thể hiện sự cam kết và những hành động tích cực trong việc bảo vệ môi trường với nhà đầu tư, người lao động, cộng đồng và người tiêu dùng

Sau khi hoàn thành và đạt được các yêu cầu đánh giá của chương trình TGI, nhà cung cấp sẽ nhận được chứng chỉ đạt chuẩn chương trình TGI.


Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088