Thí nghiệm tiết kiệm Năng lượng

Thí nghiệm để biết được hiệu suất của thiết bị là một trong những thí nghiệm cần thiết nhất của mỗi nhà sản xuất và chế tạo. Intertek luôn thấu hiểu và cung cấp các dịch vụ như vậy nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng trên toàn thế giới, hiện diện ở các châu lục khác nhau theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Thí nghiệm hiệu suất của thiết bị là một việc làm tự nguyện không mang tính bắt buộc. Tuy nhiên, để chứng tỏ thiết bị có hiệu suất cao đối với người tiêu dùng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thì việc làm này hết sức cần thiết.

Intertek cung cấp một số dịch vụ nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng như sau:

  • Chứng nhận chất lượng và hiệu suất của thiết bị
  • Thí nghiệm hiệu suất của sản phẩm mẫu trước khi sản xuất hàng loạt
  • Phân tích độ bền và khả năng tác động đến môi trường của thiết bị
  • Thí nghiệm, phân tích độ bền của vật liệu
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088