Các dịch vụ cho sản phẩm thủy sản

Mặt hàng chủ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đông lạnh bao gồm cá tra, basa, tôm, các loài thủy sản nuôi trồng và đánh bắt khác.

Vì đặc tính dễ hỏng của các sản phẩm thủy sản, nên việc đóng gói và lưu trữ đúng cách để đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn dành cho hàng hóa xuất khẩu là bắt buộc.

Dịch vụ Kiểm nghiệm Thủy sản của Intertek bao gồm:

 • Giám định trước khi xuất hàng (FRI)
 • Xác minh điều kiện vật lý của lô hàng
 • Giám định ngẫu nhiên thùng mẫu
 • Kiểm tra nhiệt độ hàng hóa
 • Kiểm tra trọng lượng hàng hóa lúc đông lạnh và rã băng
 • Kiểm tra cảm quan
 • Kiểm tra cấp, kích cỡ, và trọng lượng

Kiểm nghiệm Thủy sản:

 • Kiểm nghiệm Vi sinh
 • Kiểm nghiệm Vi khuẩn gây bệnh
 • Kiểm nghiệm kim loại nặng, dư lượng kháng sinh và hóa chất độc hại
 • Tham chiếu kết quả thử nghiệm với yêu cầu

Giám sát xếp hàng lên container:

 • Giám sát container trống
 • Giám sát khi bắt đầu xếp hàng hóa lên container
 • Giám sát khi hoàn tất xếp hàng hóa lên container
 • Kiểm tra nhãn, nhiệt độ, và kim loại
 • Kiểm đếm
 • Niêm phong container

Đánh giá và Chứng nhận:

 • Chứng nhận tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn cầu
 • HACCP
 • ISO 22000
 • BRC
 • IFS
 • GLOBAL G.A.P

Đào tạo

 • Intertek cung cấp các khóa đào tạo đánh giá viên trưởng, hội thảo đào tạo ngắn hạn về HACCP, BRC, ISO 22000, và GLOBAL G.A.P
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088