Giám định Thực phẩm

Từ trang trại đến bàn ăn, toàn bộ ngành công nghiệp thực phẩm đã phát triển thành một mạng lưới đa dạng với nhiều kênh khác nhau.

Chúng tôi nhận ra rằng cơ cấu điều hành và các quá trình kinh doanh khác liên quan đến quá trình sản xuất và phân phối thực phẩm, chưa được thấu hiểu và liên kết phù hợp với nhau.

Nếu các quy trình phân tích, các chính sách, các thông lệ và tiêu chuẩn không được am hiểu, thực hiện, và tuân thủ bởi tất cả các bên liên quan, thì không chỉ là chất lượng của thực phẩm gặp rủi ro, mà danh tiếng và giá trị thương hiệu của công ty khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến các vấn đề về an toàn thực phẩm, do đó việc xử lý thực phẩm an toàn và hiệu quả càng được kiểm soát tốt hơn đến từng yếu tố chất lượng liên quan trong quá trình này.

Intertek là đối tác đáng tin cậy của bạn, chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra chuỗi cung ứng thực phẩm để giúp các nhà sản xuất thực phẩm, các nhà cung cấp, các nhà hàng khách sạn, nhằm đảm bảo vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm, giúp bạn và khách hàng của bạn duy trì một môi trường trong lành và vệ sinh cho việc chuẩn bị và lưu trữ thực phẩm.

Chúng tôi gửi đến bạn các dịch vụ giám định tiêu biểu bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Kiểm tra vệ sinh nhà xưởng và thiết bị sản xuất
  • Khu vực sản xuất và dây chuyền sản xuất, bao gồm cả tình trạng vệ sinh và các quy trình xử lý
  • Vệ sinh trong sản xuất thực phẩm
  • Giám định hàng nông sản
  • Giám định thủy sản
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088