Dịch vụ Giám định hàng hóa trước khi xuất

Intertek cung cấp dịch vụ giám định trước xuất cho các chính phủ như là một phương tiện nhằm đảm bảo doanh thu từ các hoạt động nhập khẩu cho chính phủ và công dân nước sở tại.

Chính phủ các nước thực hiện chương trình kiểm hàng trước xuất để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu tuân thủ đúng các quy định của họ. Việc không tuân thủ đúng các quy định này có thể dẫn đến những vấn đề sau:

  • Mất doanh thu từ thuế và các nghĩa vụ phát sinh
  • Mất các khoản thu từ trao đổi ngoại tệ
  • Nhập khẩu hàng hóa bị cấm hay hàng hóa không đạt tiêu chuẩn

Cách thức tiến hành
Kiểm cảm quan sẽ được tiến hành trước khi xuất hàng tại các nước xuất khẩu
Hóa đơn và các chứng từ khác sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Một bản định giá chính xác, và mã áp thuế sẽ được hải quan cấp sau đó. Bản định giá và mã áp thuế này phải khớp với khoản thuế đã khai ở nước đối tác để tính thuế đúng.
Intertek sẽ cấp giấy chứng nhận cho nhà nhập khẩu, Giấy chứng nhận này được sử dụng để chứng minh việc thanh toán đầy đủ các khoản phát sinh từ nghĩa vụ thuế trước khi làm thủ tục thông quan hàng hóa.
Khoản phát sinh từ nghĩa vụ thuế thực tế sẽ được so sánh với chứng nhận của Intertek và khoản nào còn thiếu sẽ được kiểm tra và chỉnh sửa.

Lợi ích

Dịch vụ giám định trước xuất của Intertek tối ưu hóa các khoản thu từ thuế. Bằng việc đánh giá nghĩa vụ thuế ở nước xuất khẩu, nhà nhập khẩu sẽ không có cơ hội gây sức ép cho hải quan để áp mức thuế suất thấp hơn.

Việc tuân thủ đúng với Hiệp Định của tổ chức WTO về việc Định giá Hải quan là điều khoản bắt buộc đối với các thành viên. Việc không sử dụng dịch vụ kiểm định hàng trước khi xuất có thể làm mất nguồn thu cho các nước tham gia WTO. Intertek có thể đảm bảo Hiệp Định này sẽ được thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu của WTO và theo cách có thể đảm bảo doanh thu từ nghĩa vụ thuế một cách tốt nhất.

Tạo điều kiện thương mại: Việc quản lý không chặt chẽ của Hải quan và việc nhà nhập khẩu không tuân thủ đúng các quy trình sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong giao thương. Chứng nhận của Intertek giúp cho việc thông quan được tiến hành nhanh chóng bằng cách thực hiện giám định cảm quan và chứng từ trước khi xuất hàng.

Intertek PSI giúp ngăn chặn tình trạng hóa đơn khống và thúc đẩy việc kiểm soát trao đổi tiền tệ chặt chẽ hơn.

Hơn thế nữa, Intertek PSI góp phần giảm đáng kể tình trạng nhập khẩu trái phép chẳng hạn như chất thải phóng xạ bằng việc thực hiện giám định tàu hàng tại các nước xuất khẩu trước khi vận chuyển.

Khi chương trình Kiểm hàng trước xuất được thực thi, một hệ thống dữ liệu các thông tin về giao thương mậu dịch cần thiết ra đời, cung cấp đầy đủ thông tin dưới nhiều hình thức cho chính phủ các nước đối tác, hỗ trợ cho chính phủ các nước có thể đưa ra những quyết định về mặt kinh tế một cách chính xác đồng thời đem lại sự tự tin cho việc tiến hành viện trợ cho các nước khác.

Dịch vụ cho nhà xuất khẩu và nhập khẩu:

  • Giám định trước xuất đến thị trường Bangladesh
  • Giám định trước xuất đến thị trường Mozambique
  • Giám định trước xuất đến thị trường Uzbekistan
  • Dịch vụ trọn gói cho các viện và tổ chức chính phủ
  • Giám định trước xuất đến thị trường Phillipines

 

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088