Dịch vụ Giám định trước xuất cho Hàng hóa xuất khẩu đến Philippines

Hiện nay hầu hết hàng hóa xuất khẩu tới thị trường Philippines dưới dạng hàng xá hoặc hàng rời phải được giám định về chất lượng, số lượng và cả giá trị áp thuế.

Cơ quan Hải Quan của nước Cộng Hòa Philippines đã thông qua bộ luật mới giới thiệu những thay đổi cơ bản đối với quy trình nhập khẩu hàng hóa dưới dạng xá hoặc rời vào nước này. Theo đó những loại hàng hóa dưới dạng này khi nhập vào Phillippines bắt buộc phải được một cơ quan giám định đã được chứng nhận tiến hành giám định về số lượng, chất lượng, và giá trị áp thuế ngay tại cảng xuất. Intertek chúng tôi đã được chính phủ nước này chứng nhận là một trong những công ty giám định có năng lực, có thể hỗ trợ và đảm bảo những lô hàng nhập vào nước này đáp ứng được những yêu cầu cần và do đó tận dụng tối đa quy trình khai báo hải quan.
Để được hỗ trợ khi xuất hàng đến Phillippineses, xin vui lòng liên hệ với văn phòng công ty Intertek tại quốc gia của bạn. Nếu bạn là nhà nhập khẩu, xin vui lòng liên hệ với văn phòng công ty chúng tôi tại Phillippines (632) 8682343/8364448.

Các dịch vụ kiểm trước xuất, xuất khẩu và nhập khẩu có liên quan:

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088