Dịch vụ Kế hoạch GSA cho Chính phủ Mỹ

Là một nhà thầu được GSA chứng nhận, Intertek có thể giúp khách hàng đạt được những hợp đồng có giá trị từ chính phủ. Chúng tôi đã chứng minh được khả năng về mặt kỹ thuật và cấu trúc giá được chính phủ Mỹ phê duyệt do đó có thể đáp ứng thành công những nhu cầu dự án từ các chương trình của chính phủ.

Là nhà thầu được công nhận bởi chính phủ Mỹ, Intertek chúng tôi cung cấp Dịch vụ Kỹ sư Chuyên nghiệp (PES) bao gồm cơ khí, điện, hóa chất, kiểm nghiệm nhiệt và lửa và dịch vụ phân tích. Intertek là tổ chức Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) được công nhận bởi Tổ chức Phòng Kiểm nghiệm được Công nhận Chuẩn Quốc gia (NRTL).

Chúng tôi hỗ trợ:

  • Định giá dự án đã được chính phủ công nhận 
  • Thời gian hoàn thành công trình nhanh giúp đảm bảo được thời hạn bàn giao

Dịch vụ mà Intertek được Chính phủ Mỹ khen thưởng:

  • Dịch vụ kỹ sư chuyên nghiệp: GS-10F-0084U
  • Dịch vụ và thiết bị khoa học: GS-07F-0158V

Các dịch vụ liên quan:

  • Dịch vụ cho các viện và tổ chức chính phủ
  • Chứng nhận và kiểm nghiệm Energy Star
  • Kiểm nghiệm an toàn sản phẩm
  • Nhãn hiệu ngành
  • Kiểm nghiệm EMC
  • Kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088