Đo lường Bồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG)

Dịch vụ đo lường bồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Dịch vụ đo lường bồn LNG của Intertek cung cấp dung tích bồn chính xác của tàu và bồn dựa trên bồn chứa LNG.

Đo lường hầm tàu LNG

Đo lường hầm tàu LNG là bước tiến hành trước tiên tại xưởng đóng tàu, trước khi xuất xưởng. Đối với các tàu đã sử dụng, việc đo lường hầm tàu LNG được tiến hành tại thời điểm sửa chữa tàu hoặc tại thời điểm tàu cập. Thực hiện vào hầm tàu và đo đạc để có barem tàu chính xác cao, sử dụng cho mục đích trao đổi hàng hóa. 

Có hai loại thiết kế hầm tàu LNG chính được sử dụng trong toàn bộ ngành LNG. Loại thiết kế hình cầu (Moss Rosenberg) và dạng màng (Gaz Transport / Technigaz) của các hầm LNG chiếm tới 98% của lượng bồn LNG hiện tại. Mỗi thiết kế có những đặc điểm riêng biệt cần được đánh giá để xác định chính xác kích thước, phân tích sự ảnh hưởng nhiệt của nguyên liệu được sử dụng để xây bồn và tính toán bất kỳ sự điều chỉnh, hiệu chỉnh (độ nghiêng, độ lệch, khối lượng riêng, nhiệt độ, v.v.) cần thiết để chuyển mức hàng lỏng đo được sang một thễ tích lỏng chính xác.

Đo lường bồn bờ LNG

Hầu hết các bồn LNG bờ được thiết kế hình trụ và được đo tương tự như các bồn dạng hình trụ khác (dầu thô, xăng, v.v). Cũng như các hầm tàu LNG, đặc biệt chú ý tới ảnh hưởng nhiệt của nguyên liệu cấu tạo nên bồn để xác định và tính toán bất kỳ sự điều chỉnh, hiệu chỉnh cần thiết để chuyển mức hàng lỏng đo được sang một thể tích lỏng chính xác.

Quy định chính quyền và tiêu chuẩn ngành

Việc đo lường bồn bể và hầm tàu LNG của Intertek đều theo hướng dẫn của khách hàng kết hợp với quy định và tiêu chuẩn ngành đã được phổ biến cùng với những quy định được chính quyền phê chuẩn ở Úc, Qatar, Hàn Quốc, Nhật, Ấn Độ,Ý, Indo, Malaysia, Oman, USA và các quốc gia khác.

Các dịch vụ giám định LNG:

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088