Giám định và Kiểm nghiệm Nhiên liệu sinh học

Giám định và kiểm nghiệm chất lượng nhiên liệu sinh học.

Các chuyên gia giám định và kiểm nghiệm chất lượng nhiên liệu sinh học sẽ trợ giúp cho những nhà máy tinh luyện nhiên liệu, người sản xuất, nhà máy pha trộn, các nhà phân phối, người sử dụng và viện nghiên cứu và nhiều cơ sở khác.

Sản phẩm nhiên liệu sinh học được giám định và kiểm nghiệm bao gồm dầu sinh học, cồn và những nhiên liệu pha trộn từ những sản phẩm này. Khách hàng sẽ hài lòng với kết quả kiểm tra nhanh chóng và tin cậy từ các phòng kiểm nghiệm và văn phòng trong mạng lưới hoạt động của Intertek. Chúng tôi có những đề xuất về việc quản lý chất lượng nhiên liệu sinh học, phân tích hàng nhiễm, giám định chất lượng, phân tích hàm lượng cặn, tạp chất và những dịch vụ có liên quan đến chất lượng khác.

Giám định và kiểm nghiệm chất lượng nhiên liệu sinh học:

  • Danh mục dịch vụ về nhiên liệu sinh học từ A-Z
  • Phân tích nhiên liệu sinh học
  • Phân tích nhiên liệu Điêzen (Diesel) sinh học 
  • Chất lượng cồn nhiên liệu
  • Kiểm nghiệm chất lượng nhiên liệu có nguồn gốc từ tảo 
  • Kiểm nghiệm nhiên liệu sinh khối
  • Dịch vụ thẩm tra tính bền vững của nhiên liệu sinh học

Giám định và kiểm nghiệm chất lượng nhiên liệu sinh học:

  • Intertek trợ giúp cho chương trình nhiên liệu sinh học cho các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương 
  • Nhiên liệu Điêzen (Diesel) xanh và nhiên liệu bay từ sinh khối
  • Kiểm nghiệm nhiên liệu

Intertek là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng, nghiên cứu và giám định nhiên liệu như nhiên liệu Điêzen (Diesel) sinh học và nhiên liệu có nguồn gốc từ cồn theo tiêu chuẩn ASTM.

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088