Giám định Xăng dầu

Dịch vụ giám định khối lượng và chất lượng đối với dầu thô, dầu tinh luyện và các sản phẩm xăng dầu khác.

Dịch vụ giám định xăng dầu chuyên nghiệp của Intertek giúp khách hàng bảo vệ được lợi ích tài chính của mình trong giao nhận hàng hóa, lưu trữ, chuyên chở và các hoạt động kinh doanh khác. Hàng hóa giám định và kiểm nghiệm bao gồm dầu thô, dầu tinh luyện và các sản phẩm xăng dầu. Intertek cung cấp dịch vụ kiểm định trên toàn thế giới, tại các cảng lớn trên thế giới, các nhà máy lọc xăng dầu, và khu vực sản xuất xăng dầu hóa chất. Intertek cung cấp dịch vụ và liên kết quốc tế trong suốt 24/7/365 từ năm 1885. 

 • Dịch vụ giám định xăng dầu 
 • Dịch vụ pha trộn phụ gia

Intertek cung cấp dịch vụ giám định cho hoạt động chuyên chở và tồn trữ xăng dầu:

 • Tàu chở dầu thô và sản phẩm xăng dầu
 • Xà lan đường biển
 • Dịch vụ chuyển tải ngoài giàn khoan
 • Các dịch vụ trên đất liền và xà lan đường sông 
 • Các kho chứa, bồn chứa 
 • ISO Container 
 • Đường ống vận chuyển xăng dầu
 • Nhà máy lọc dầu
 • Nhà máy hóa chất
 • Dịch vụ vận chuyển dầu thô 
 • Tinh luyện và phân phối 
 • Giám định hàng hóa từ năm 1885

Giám định hàng rời:

 • Giám định hàng hóa chất
 • Dịch vụ giám định hàng hóa 
 • Dịch vụ đo lường bồn bể
 • Dịch vụ đo lường đồng hồ
 • Dịch vụ cho nhà máy lọc dầu và nhiên liệu

Intertek (Caleb Brett) là thành viên của IFIA.

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088