Hệ thống đo và Hiệu chuẩn

Dịch vụ đo lường và hiệu chuẩn đồng hồ, đường ống và két chứa.

Dịch vụ đo lường và tính toán thể tích chất lỏng được áp dụng cho việc tính toán dầu và gas, sản phẩm dầu và hóa chất công nghiệp,tăng sự đánh giá chính xác, giảm thiểu sai số và tiết kiệm chi phí. Từ việc khai thác và lọc sản phẩm, phân loại sản phẩm, dịch vụ đo lường và hiệu chuẩn bao gồm cả lường đồng hồ, đo lưu lượng và những dịch vụ khác.

Intertek có nhiều kinh nghiệm trong việc lường đồng hồ, đo lường các két, đường ống công nghệ, quản lý hao hụt và sự việc phát sinh.

Dịch vụ lường két và đồng hồ:

  • Đo lường và hiệu chuẩn
  • Dịch vụ đo lường lưu lượng
  • Dịch vụ hiệu chuẩn két chứa
  • Dịch vụ đo lường dầu và gas (khai thác và sản phẩm)
  • Dịch vụ khí hóa lỏng
  • Dịch vụ lắp đặt hệ thống đo lường

Dịch vụ hiệu chuẩn hệ thống đo lường hiện tại sử dụng cho việc đo lường dầu thô, dầu sản phẩm, các sản phẩm từ lọc dầu, khí tự nhiên (bao gồm cả khí từ khoáng chất), hóa chất và những chất lỏng và khí khác. Dịch vụ lắp đặt hệ thống đo lường bao gồm cả khu vực chứa sản phẩm, đường ống, giàn khoan, những khu vực cách ly, nhà máy lọc dầu, khu vực chứa hóa chất, bồn chứa, kho chứa và nhiều dịch vụ khác.

Giám định dầu và hóa chất:

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088