Thử nghiệm Dầu thô

Thử nghiệm Dầu thô tại phòng thử nghiệm của Intertek.

Các phòng thử nghiệm phân tích Dầu thô thực hiện phân tích và đánh giá chi tiết thành phần các hiđrocacbon. Các phòng kiểm nghiệm dầu thô của Tập đoàn Intertek được hoạt động bởi những chuyên gia hóa dầu với các trang thiết bị tối tân. Intertek vận hành hệ thống các phòng kiểm nghiệm thử nghiệm dầu thô độc lập hàng đầu thế giới, với đội ngũ các chuyên gia và năng lực đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu cho việc phân tích dầu thô và phân tích chi tiết các hiđrocacbon.

  • Thử nghiệm dầu thô và nguyên liệu dầu khí
  • Thử nghiệm dầu thô và thông tin

Thử nghiệm Dầu thô:
Các thử nghiệm phân tích dầu thô bao gồm đặc điểm chung của dầu thô và các sản phẩm riêng được tạo ra từ quá trình chưng cất phân đoạn. Dữ liệu phân tích dầu thô được khách hàng sử dụng cho từng ứng dụng lọc hóa dầu và thị trường Dầu thô. Dữ liệu phân tích nguyên liệu có thể giúp các nhà máy lọc dầu tối ưu hóa quá trình lọc.

Đánh giá phân tích Dầu khí:
Chưng cất trong khí quyển và chân không tạo ra các phân đoạn chưng cất và phần cặn tương tự như quá trình lọc hóa dầu thực tế. Việc phân tích tính chất dầu thô chung đưa ra những dữ liệu bao gồm cả hàm lượng lưu huỳnh, nitơ, độ nhớt, tính lưu chuyển trong điều kiện lạnh và hàm lượng kim loại. Việc phân tích từng loại hiđrocacbon trong dầu thô đã loại khí cũng được tiến hành.

Các phân tích dầu thô khác nhau về chiều sâu và sự phức tạp, tùy thuộc vào loại dầu thô và yêu cầu của khách hàng. Phòng thí nghiệm Intertek thực hiện các phân tích chuẩn và đánh giá dầu thô theo yêu cầu cụ thể. Việc mô tả kết quả có thể được thực hiện trên nhiều định dạng, bao gồm cả những định dạng có thể được tải về cho mô hình LP. Các đặc tính phân tử độc nhất của mỗi loại sản phẩm dầu thô có ý nghĩa Intertek có thể thực hiện những phân tích thử nghiệm có liên quan, theo từng yêu cầu khách hàng và cung cấp các dịch vụ báo cáo trên cơ sở từng dự án. 

Kiểm nghiệm dầu thô và dầu khí:

  • Thử nghiệm dầu khí
  • Dầu đá phiến và các dịch vụ về khí
  • Giám định dầu khí
  • Các loại dầu thô
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088